This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

EVEN ODDS

EVEN ODDS – att nå full potential

ÅF vill rekrytera fler kvinnor. Genom att förbättra jämställdheten blir ÅF starkare, mer produktivt och framgångsrikare.

Initiativet "EVEN ODDS" syftar till att förbättra könsfördelningen inom företaget och i hela branschen, samtidigt som mångfald, ansvar, prestation och kompetens betonas i alla led. Detta gör att vi bättre kan anpassa oss till våra kunders behov och ytterligare förbättra leveranser, samarbete och nyskapande.

EVEN ODDS kommer att säkerställa tillgång till kompetens och nå bättre resultat för att leva upp till idealet att vara ett jämställt företag. Målet är att ha 30 procent kvinnor på alla nivåer senast 2020. 

EVEN ODDS har fyra huvudsyften:

• att förbättra ÅFs förmåga att maximera sin potential

• att öka närvaron av kvinnor på alla nivåer inom ÅF

• att göra teknik mer attraktivt för unga kvinnor

• att göra ÅF mer attraktivt som arbetsgivare