This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Hållbara lösningar

Hållbara lösningar

ÅFs verksamhet påverkar utvecklingen av ett hållbarare samhälle. Uppdragen spänner över ett brett område, med inriktning på energi, investeringar inom infrastruktur samt produkt- och processutveckling.

ÅF föreslår ny teknik som bidrar till effektivt utnyttjande av resurser och minskade effekter på miljön eller förbättringar av miljön.

I egenskap av ett företag där hållbarhet är en del av vår affärsstrategi skapar vi största möjliga hållbarhetseffekt i det arbete vi utför för er räkning. Det är när ÅF tar del av de allra första stadierna i ert projekt som vi kan identifiera var potentialen för hållbarhet i relation till design, genomförande, materialval och val av leverantörer ligger. ÅF kan täcka hela kedjan i era projekt för att säkerställa hållbarhet i alla delar.

Green Advisor Report

ÅF arbetar ständigt för att hitta nya sätt att förbättra vår hållbarhetsprestanda och vår ambition är att vara första och bästa val när ni söker en partner för hållbarhetsfrågor av alla slag. ÅF Green Advisor Report beskriver olika uppdrag som är exempel på hur ÅF kan göra era projekt mer hållbara. 

Läs mer i vår Green Advisor Report.

ÅF Green Day

ÅF Green Day för samman affärsledare, myndighetsrepresentanter och civilsamhället för att visa hur den privata sektorn vidtar åtgärder och samarbetar med olika samhällssektorer för att främja hållbara prioriteringar och utgöra en drivkraft för sociala framsteg. 

Ta reda på mer om ÅF Green Day.

Inspireras