This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Ansvarsfulla affärer

Ansvarsfulla affärer

ÅF utför uppdrag huvudsakligen inom Norden, men även i 90 andra länder över hela världen. ÅF arbetar systematiskt för att se till att uppdragen uppfyller kraven i riktlinjerna för FN:s Global Compact. För att förebygga eventuella risker att bryta mot dessa riktlinjer görs en systematisk riskbedömning i samband med anbudsförfarande och avtal. 

Riskbedömning

En riskbedömning görs vid anbudsförfarandet, baserat på hållbarhetskriterier. Bedömningen inkluderar en checklista med frågor rörande principerna i FN:s Global Compact. Syftet är att identifiera högriskuppdrag i ett tidigt stadium och att vid behov göra en djupare analys. Vid en mer djupgående riskanalys sammanställer ÅF data och information om projektet från olika källor, inklusive myndigheter, media, arbetsdokument och webbplatser. Analysen syftar till att identifiera möjliga risker och lämnar rekommendationer om hur man kan undvika överträdelser av principerna i FN:s Global Compact.