This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

ÅF Green Day 2015

ÅF Green Day 2015

Årets tema var "Samverkan och samarbeten driver hållbar utveckling".

Det är nu 15 år sedan FN formulerade de globala Milleniemålen. Stora framsteg har skett inom många områden, men inom vissa områden är utmaningarna idag ännu större än tidigare.

ÅF Green Day utforskade hur tätare samarbeten, i nya konstellationer, är nyckeln till det hållbara samhället med ett mer effektivt resursutnyttjande.

Hur kan samverkan och samarbeten mellan människor, näringsliv, privat och offentlig sektor påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle?

Den frågan grävde vi djupare i under årets upplaga av ÅF Green Day som ägde rum i ÅFs lokaler på Frösundaleden 2 i Solna den 6 oktober.

Under dagen diskuterades frågor som “15 år sedan Milleniemålen – vad händer nu?” ”Hur kommer framtidens hållbara transporter utvecklas?” ”Vilken roll spelar internet och telekombranschen för att möta globala utmaningar?” och ”Vad driver lönsamma, hållbara företag?”

Årets huvudtalare var Hans Enocson, President & CEO för GE som talar om “Tanken och visionen bakom Ecomagination”

Dagen avslutades med Martin Edström, journalist och fotograf från National Geographic, som berättade hur han lyckades dokumentera världens största grotta i bilder. 

Sammanfattning av ÅF Green Day

Relaterat innehåll