This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Kunskapsdag: Digitalisering och säkerhetsskydd

Digitaliseringen ställer nya krav på informationssäkerhet - är du rätt skyddad?

2019-02-06

Digitaliseringen ställer nya krav på informationssäkerhet - är du rätt skyddad?

ÅF Digital Solutions, Security Management erbjuder tillsammans med Advenica och Transcendent Group en Kunskapsdag på temat Digitalisering och säkerhetsskydd.

 Som en följd av ökade hot och ökad riskexponering ställs nya krav på informationssäkerhet. Nya säkerhetsskyddslagen och NIS-lagen medför att många verksamheter måste anpassas.

Välkommen på en kunskapsdag där vi börjar med en uppdaterad bild av omvärlden för att sedan se på de nya lagkravens innebörd och vem som berörs. Avslutningsvis visar vi på exempel på såväl administrativa som tekniska skyddsåtgärder i er verksamhet.

De nya lagarna berör såväl privata som offentliga verksamhetsutövare och som bedriver samhällsviktig eller säkerhetskänslig verksamhet.

Tid: Vi startar den 6 februari från 1215 med förmingel och lunchmacka

Plats: ÅFs lokaler på Grafiska vägen 2A på plan 16. Karta

Program:

13.00 - Inledning
13.10 - Den dimensionerande hotbilden
13.30 - Digitaliseringen och dess möjligheter
13.50 - Ny säkerhetsskyddslag och lag om samhällsviktiga tjänster
14.15 - Fika
14.30 - Ledningssystem för informationssäkerhet och säkerhetsskyddsanalys
14.50 - Den systematiska administrativa säkerheten
15.15 - Informationsklassificering
15.30 - Tekniska skyddsåtgärder
15.45 – Avslutning

Kunskapsdagen är kostnadsfri men med begränsat antal platser vilka fördelas enligt turordning. Vid det fall kunskapsdagen blir fullsatt placeras anmälan i väntelista. Glöm inte att höra av dig om du får förhinder.

Anmälan sker till ÅF Security Management på denna länk, senast 5 februari.

Frågor? Kontakta Markus Pamp, markus.pamp@afconsult.com