This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Produktion och internlogistik

Seminarie om utveckling av produktion och internlogistik med ÅF

2019-11-14

Har ni utmaningar med produktionsflöden eller effektiv logistik på ert företag och letar efter nya sätt att tänka och verktyg att använda? Behöver ni veta utfall och effekter av olika scenarion för att kunna ta beslut om investeringar? Då är ni välkomna till vårt kostnadsfria event.

  • 13.00-17.00, torsdag 14 november 2019
  • Grafiska Vägen 2, Göteborg
  • För anmälan, klicka på följande länk.

ÅF kommer på detta event belysa olika metoder och tillvägagångssätt för värdeflödesutveckling. Genomförda case kommer att presenteras för att ge inblick i vilket värde som kan skapas, kostnadsbilden samt metodval.

Casen kommer behandla:

• Hur simulering används för att utvärdera investeringsscenarior på ett distributionscenter och således i ett tidigt stadie upptäcka problem, försäkra funktionalitet och leverans. Detta för att kunna påvisa och hjälpa kunden till en bra investering.

• Hur mjukvaran FlowPlanner används för att effektivt kartlägga och utvärdera, nuvarande och nya experimentella materialflöde i en fabrik. Detta i avsikt att finna en mer fördelaktig logistiklösning åt kunden.

• Användning av mjukvaran Avix för analys och optimering av ett företags produktionsprocesser.

Agenda:

13.00 - 13.15 Check-in och fika med oss

  • ÅF Produktion & Logistik, Hans Frohlund
  • Produktions- och materialflödessimulering, Fredrik Holmgren,  Andreas Lu & Joakim Forsman

14.30 - 14.45 Mingelpaus och fika

  • Processutveckling, flödesutjämning & metodstandardisering, Gustaf Wikström & Solme
  • 3D-Scanning, Anders Axelsson

15.30 - ca 16:00 Avslutning och eftermingel