This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Kunskapsdag: Digitalisering och säkerhetsskydd

Digitaliseringen ställer nya krav på informationssäkerhet - är du rätt skyddad?

2019-01-21

ÅF Digital Solutions erbjuder tillsammans med Advenica och Transcendent Group en Kunskapsdag på temat Digitalisering och säkerhetsskydd.

Som en följd av ökade hot och ökad riskexponering ställs nya krav på informationssäkerhet. Nya säkerhetsskyddslagen och NIS-lagen medför att många verksamheter måste anpassas.

Välkommen på en kunskapsdag där vi börjar med en uppdaterad bild av omvärlden för att sedan se på de nya lagkravens innebörd och vem som berörs. Avslutningsvis visar vi på exempel på såväl administrativa som tekniska skyddsåtgärder i er verksamhet.

De nya lagarna berör såväl privata som offentliga verksamhetsutövare och som bedriver samhällsviktig eller säkerhetskänslig verksamhet.

Tid: Vi startar den 21 januari kl 1200 med lunch och ankomstmingel

Plats: ÅFs lokaler på Hallenbergsgata 4 i Malmö. Karta

Program:

1300 - Inledning
1310 - Den dimensionerande hotbilden
1330 - Digitaliseringen och dess möjligheter
1350 - Ny säkerhetsskyddslag och lag om samhällsviktiga tjänster
1415 - Fika
1430 - Ledningssystem för informationssäkerhet och säkerhetsskyddsanalys
1450- Den systematiska administrativa säkerheten
1515 - Informationsklassificering
1530 - Tekniska skyddsåtgärder
1545 - Avslutning

Kunskapsdagen är kostnadsfri men med begränsat antal platser vilka fördelas enligt turordning. Vid det fall kunskapsdagen blir fullsatt placeras anmälan i väntelista. Glöm inte att höra av dig om du får förhinder.

Anmälan sker till ÅF Security management på denna länk.

Frågor? Kontakta Eddie Stridsberg Björk, eddie.stridsbergbjork@afconsult.com