This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Möt ÅF i Almedalen 4-8 juli

2016-07-04

ÅF kommer att delta i flera seminarier och evenemang i Almedalen i år.

Seminarium: Matchning för 2020-talet – varför är det fortfarande så svårt att pricka rätt? 

Dag: 30/6, 2016
Kl: 11.15-12.15.
Plats: Strandvägen 4, Almegas område ”köket"
Arrangör: Performance Potential

De flesta arbetsgivare anger svårigheter att hitta rätt kompetens som det enskilt största hindret för tillväxt. Frågan har debatterats länge, men inget har egentligen skett. Kanske tittar vi med fel glasögon? Det är dags att få upp ögonen för andra mer moderna metoder som också ger valfrihet för arbetstagaren. Vi diskuterar vad som händer när det CV-lösa samhället blir en verklighet och när LEAN inte längre fungerar för att uppnå resultat. Både arbetsgivare och arbetstagare måste hitta nya vägar för att förbättra sin rekrytering och ta tillvara de resurser och potential som redan finns i organisationerna. Vi avslutar med en workshop för att komma vidare med konkreta lösningar. Resultatet av workshopen kommer att presenteras efter Almedalen.

Medverkande: 
Nyamko Sabuni, Hållbarhetsdirektör ÅF
Annmarie Palm, Debattchef, Relationista. 
Lotta Fredriksson, VD, Hammer & Hanborg. 
Marika Skärvik, Grundare, PerformancePotential. 
Markus Danell, Medgrundare, Sustainergies. 
Tommie Cau, Head of Talent Communication Solutions, Comprend.

Seminarium: Sveriges näringsliv – sporrar Agenda 2030 företag att gå före?

Dag: 4/7, 2016 
Kl: 10:00 - 10:45
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4
Arrangör: Hagainitiativet, Misum - Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm Environment Institute

Vad gör att vissa företag går före? Varför är det svårt för andra? Är 2030-agendan ett bra redskap för företagen eller alldeles för stort, komplext och krångligt? Kan 2030-agendan hjälpa företagen att definiera samhällsnyttiga produkter och affärsmässiga fördelar kopplade till samhällsnytta?

Kan 2030-agendan hjälpa företagen att definiera samhällsnyttiga produkter och affärsmässiga fördelar kopplade till samhällsnytta? Seminariet utgör en av tre delar av seminariet: Agenda 2030 – en katalysator eller bromskloss för välfärden? 9.00-9.15 Agenda 2030 – en katalysator eller bromskloss för välfärden? 9.15-10.00 Hur kan Agenda 2030 leda till en fortsatt välfärdsutveckling i Sverige och EU? 10.00-10.45 Sveriges näringsliv – sporrar Agenda 2030 företag att gå före? 10.45-11.30 Är hållbar välfärd förenat med fortsatt tillväxt? Frukost serveras från kl. 8.30 och lunch från kl. 11.30. #SWE2030

Medverkande:
Nyamko Sabuni, hållbarhetsdirektör, ÅF
PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri
Jens Henriksson, vd, Folksam
Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor samt forskningschef, Jernkontoret
Åsa Westlund, riksdagsledamot, (S)
Anders Wijkman, ordförande, Återvinningsindustrierna
Sara Paulsson, ansvarig samhällsrelationer, IKEA Sverige
Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet

Seminarium: Ökad byggnation kräver samverkan för ökad innovation – hur bygger vi mycket, snabbt och hållbart?

Dag: 4/7 2016
Kl: 10:30 - 11:30
Plats: Teaterskeppet, fartyg, Almedalen
Arrangör: Sustainable Innovation

Sveriges bostadspolitiska mål ställer stora krav på allmännyttiga bostadsbolag. Kvalitetsfrågor och hållbarhet riskerar att nedprioriteras till förmån för volym. Här diskuteras hur den ökade produktionstakten kan gå hand i hand med klimat och energifrågorna och hur samverkan stärker innovation.

Den bostadspolitiska målsättningen att uppföra 700 000 lägenheter tom 2025 kommer att avsevärt öka de allmännyttiga bostadsbolagens investeringsbehov under den kommande tioårsperioden. I denna expansion finns en risk att kvalitetsfrågor glöms och att den långsiktiga hållbarheten prioriteras ned till förmån för volym. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar långsiktigt hållbara lösningar för allmännyttiga bostadsbolag.

Medverkande
Boverket: Janna Valik, Generaldirektör  
Stockholmshem: Torbjörn Kumlin, Projektchef nybyggnation  
SABO: Therese Rydstedt, Energi- och miljöansvarig  
White Arkitekter: Lise-Lott Larsson Kolessar, Hållbarhetsansvarig Stockholm  
WSP: Anna Sander, Chef FOU  
Riksbyggen: Mari-Louise Persson, Energichef
ÅF: Ulf Gustavsson, Affärsutvecklare 

Seminarium: Vem snålar bort energivinsterna i våra fastigheter?

Dag: 4/7 2016
Kl: 15:45 - 16:45
Plats: Blue Charm, fartyg, Almedalen
Arrangör: VVS-Fabrikanternas Råd

Genom att välja energi- och kostnadseffektiva VVS-installationer för värme och vatten kan fastighetsägare kraftigt minska energianvändningen, spara pengar och minimera sin klimatpåverkan. Alla vet det, många försöker, men märkligt få lyckas. Varför är det så? Vår undersökning ger en del av svaren.

Tillsammans med Prognoscentret har VVS-Fabrikanternas Råd låtit undersöka bl.a. attityder kring energianvändning, incitament till att spara energi och varför man inte väljer att gå hela vägen när det kommer till energieffektiva VVS-installationer? Seminariet är en uppföljning på vårt seminarium på Almedalen 2015 där vi ställde oss frågan: Varför är inte den mest energieffektiva lösningen norm i våra fastigheter? Vår undersökning ger en del av svaren. Vi diskuterar detta med företrädare för olika branschled. Välkommen.

Medverkande
Håkan Ekengren, Moderator, f.d. statssekreterare Näringsdepart.  
Peter Wennerstein, Marknadsdirektör, FM Mattsson Mora Group
Niclas Tenselius, Sverigechef, Villeroy & Boch Gustavsberg  
Olov Sjökvist, Nordic sales manager, MMA (Markaryds metallarmatur AB)  
Niklas Karlsson, Affärsenhetschef, Siemens
Ulf Gustavsson, Affärsutveckling, ÅF Infrastructure AB
Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson, Centerpartiet  
Ylva Lagesson, Vice divisionschef, NCC AB Building
Anders Mårtensson, VD, VVS-Fabrikanternas Råd

Seminarium: Affärsmodeller för hållbar tillväxt

Dag: 4/7, 2016
Kl: 15:00 - 16:00
Plats: Hästgatan 2, Visby
Arrangör: IVA

Det krävs hållbar tillväxt för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Nyckelspelare är innovativa företag med resurseffektiva affärsmodeller som bidrar till lösningar på utmaningarna. Vilka svenska exempel finns idag? Hur kan politiken stimulera utvecklingen? 

Nödvändigheten av att lösa de stora samhällsutmaningarna innebär enorma affärsmöjligheter. Vinnare blir hållbara, innovativa företag.

•Hur tar svenska företag tillvara de nya möjligheterna på hemmaplan som kraven på hållbara lösningar för en hög levnadsstandard, fungerande vård och omsorg och en effektiv klimatsomställning ger?

•Hur ska svenska företag kunna konkurrera när länderna i Asien och Afrika frågar efter varor, tjänster och systemlösningar? Utmaningen för dessa länder är att på ett hållbart sätt hantera den snabba urbaniseringen samtidigt lyfta de fattigaste till en acceptabel materiell standard. 

Vid seminariet medverkar företag där hållbara affärsmodeller är grunden för tillväxt och lönsamhet. Vi ger också svar på frågan vad politik och myndigheter gör och bör göra för att stimulera utvecklingen företag som är vinnare på en global marknad där den framtiden ligger i ett resurseffektivt och hållbart 

Seminarium - Därför blir Halland det första digitaliserade länet i Sverige

Dag: 6/7, 2016
Kl: 15.00
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18
Arrangör: Region Halland

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter enligt målsättning i Digitala agendan för Sverige. För att uppnå det behövs en digital infrastruktur som gör det möjligt. Unikt samarbete gör Halland till det första digitaliserade länet i Sverige!

Bredband är idag en av de grundläggande infrastrukturerna i vårt samhälle. Få saker i modern tid har påverkat Sverige och välfärden så mycket som bredband och IT. Det är en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, effektiv förvaltning och för att förenkla vardagen för medborgare och företag. Med ökad digitalisering kommer också behovet av analyser kring digitaliseringens samhällsnytta. En snabb och ökad utbyggnadstakt är viktig, särskilt för dem som bor och verkar på landsbygden.

I december 2015 enades Halland kring en gemensam bredbandsstrategi, framtagen av Region Halland i samverkan med de halländska kommunerna. Den pekar ut färdriktningen för hur hela Halland ska få tillgång till fiber och beskriver hur regionala investeringar i utbyggnaden kan ske där marknaden inte anser det kommersiellt intressant att bygga. Detta har resultaterat i ett Sverigeunikt samarbete som gör Halland till det första digitaliserade länet i Sverige.

Medverkande:
Sara Andersson, STF generaldirektör PTS
Henrik Ringmar VD och koncernchef på IP-Only
Nyamko Sabuni är Hållbarhetschef på ÅF
Mats Eriksson, (M), regionstyrelsens ordförande Region Halland
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör Region Halland

Relaterat innehåll