This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Kontakta oss eller besök våra kontor

ÅF är det ledande konsultföretaget inom elproduktionsbranschen i Finland. Vi har medverkat vid konstruktion eller implementering av över hälften av alla kraftverk som är i drift i Finland.

Vi har ett certifierat ledningsssystem inom området konsultverksamhet och konstruktion för energi- och miljöteknik som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vårt företag har godkänts av Energimyndigheten som verifierare. Behörigheten för växthusgasverifiering omfattar förbränningsinstallationer och produktion av massa, papper och kartong. Behörigheten för verifiering av elproduktion omfattar vindflöde, flis, biogas och träbränsle. Behörigheten omfattar alla verifieringsområden beträffande uppfyllelse av hållbarhetskriterier. Vi är FINAS ackrediterade organ VB05, och uppfyller ackrediteringskraven i EN ISO 14065:2013.

Vi är även medlemmar i den finska konsultföretagsföreningen, SKOL.