This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Amir Nazari, Diversity Coach: ”Vi blir mer internationella inifrån och ut”

1986 kom ingenjörsstudenten Amir Nazari till Sverige från krigets Iran. Idag använder han sina erfarenheter för att rekrytera nyanlända och utrikesfödda ingenjörer till ÅF. Han tror att ÅF och Pöyry tillsammans kan göra det nya bolaget mer internationellt – inifrån och ut.

På den Iranska sidan av gränsen mellan Iran och Irak, växte Amir Nazari upp med sin familj. Där gick han i skolan och började så småningom på universitetet i Teheran för att studera till ingenjör. Men under 80-talet startade kriget mellan Iran och Irak och de boende kring landsgränserna drabbades hårt.

-      Jag hamnade mitt i kriget och efter att ha drabbats direkt själv, bestämde jag för att fly. Jag kom ensam till Sverige i december 1986, först Stockholm och sedan Kiruna. Det var den kallaste och mörkaste vintern jag har varit med om, berättar Amir.

Efter några år i Sverige återupptog Amir sina studier och tog så småningom examen inom kemiteknik vid Lunds Universitet. Sommaren 2000 flyttade Amir till Stockholm och för tre år sedan blev han erbjuden tjänsten han har idag, Diversity coach, och att leda ett projekt för att rekrytera nyanlända ingenjörer till ÅF.

-      Projektet började precis när flyktingvågen från krigets Syrien var som störst och många av de som flytt hit var utbildade ingenjörer. Det var min chef som såg möjligheterna i detta och potentialen hos mig. Jag hade ingenjörsbakgrund och dessutom hade jag själv varit flykting och kunde känna igen mig i hur det är att komma till ett nytt land och att ta sig in på en ny arbetsmarknad, berättar Amir.

Projektet gick över förväntan och 146 nyanlända ingenjörer har fått ett jobb på ÅF sedan mars 2016. För två år sedan sjönk flyktingströmmen och projektet började att också rikta in sig på en annan målgrupp – utlandsfödda ingenjörer med utländsk utbildning och att rekrytera ingenjörer till Sverige från andra länder.

-      Det är verkligen roligt att projektet har gått så bra och tanken är ju att hela tiden utveckla det och hitta nya möjligheter. Min förhoppning är att vi i framtiden, genom föreläsningar och rådgivning, kommer kunna hjälpa andra företag med liknande projekt - att ge fler utlandsfödda ingenjörer möjligheten att komma in på den svenska arbetsmarknaden och ge företag möjligheten att hitta rätt kompetenser, säger Amir.

Amir tror att sammanslagningen mellan ÅF och Pöyry kommer öppna upp för att det gemensamma företaget kommer bli mer internationellt – både inom länderna och ute i världen.

-      ÅF kommer in med erfarenhet och kunskap i att göra företaget mer internationellt inom olika länder genom att rekrytera utlandsfödda och nyanlända. Pöyry bidrar med ett företag som är representerat på fler platser ute i världen. Det är en väldigt bra kombination – vi blir mer internationella inifrån och ut, säger Amir.