This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Junioren

Jag vill själv kunna promenera eller cykla till skolan utan att behöva vara rädd för bilar. Eller för vuxna som cyklar för snabbt, de kan vara ännu läskigare.

Det ska gå att cykla i alla väder och finnas gott om plats på cykelbanan. Jag vill också ha nära till parker och lekplatser och slippa höra bilbuller där. Ibland behöver jag åka till kompisar som bor längre bort och då ska det vara enkelt och tryggt att åka buss och tunnelbana.

Jag kanske släpper tv-spelen om det blir lättare och roligare att vara ute.

Fokus från bilar till människor

Dagens trafik- och stadsmiljö planeras fortfarande utifrån bilens perspektiv och leder till fysiska och sociala barriärer som påverkar jobbmöjligheter och sociala interaktioner. Fokus måste skiftas till individerna som lever och verkar i staden och deras mobilitetsbehov.

Påverkan på fysisk och psykisk hälsa

Barn är mest utsatta i transportsystemet och deras behov måste prioriteras och tillgodoses, annars riskeras deras fysiska och psykiska hälsa. Alla gynnas av att trafikplaneringen har barnen som utgångspunkt. Vi får en trafikmiljö utan hinder som är säker och lätt att orientera sig i.

By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons

FN Global Goal - 11.2