This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Företaget

Vi vill minimera vår miljöpåverkan. Hela vår process, från produktion till distribution, måste bli hållbar. Allting som vi producerar ska kunna återanvändas eller återvinnas. Vi ska vara välintegrerade i staden och ses som en positiv aktör.

Vi vill minimera vår miljöpåverkan. Hela vår process, från produktion till distribution, måste bli hållbar. Allting som vi producerar ska kunna återanvändas eller återvinnas. Vi ska vara välintegrerade i staden och ses som en positiv aktör.

Vi vill vara goda förebilder i branschen och uppmuntra våra medarbetare att göra hållbara val. Det vore fantastiskt om alla kunde cykla till jobbet men då krävs det moderna cykelgarage och bra gång- och cykelstråk.

Det ska löna sig att arbeta hållbart och därför behövs det olika incitament från kommunen.

Går det att ordna lovar vi att leda hela branschen i rätt riktning!

Hållbart i alla led

Företag som specialiserar sig på produktion och distribution spelar stor roll i hållbarhetsfrågan. Det räcker inte att produkter är hållbara om själva produktionen, distributionen och avfallet bidrar till miljöproblem. Hela kedjan måste vara hållbar.

Målstyrd planering

Företag bör sträva efter en målstyrd planering där målet är utgångspunkten och verksamheten anpassas efter det. Detta kommer att leda till jämnare resursfördelning och minskad överkonsumtion. Det gäller att värdera långsiktiga konsekvenser och fördelar framför kortsiktiga vinster.

Miljövänligt och pålitligt

Utsläpp och buller är fortfarande stora problem för många företag. Med innovationer och smart planering kan produktion och distribution bli renare och tystare. Företag borde också distribuera så lokalt som möjligt samt se till att resurser de använder är närproducerade. Hållbara transporter måste vara miljövänliga men också pålitliga, punktliga och trafiksäkra.

Shopping on-demand

Tack vare innovativa transportsätt kan vi i framtiden se distribution som en on-demand tjänst – produkter står inte i lager och väntar utan produceras först när de efterfrågas. Detta kan dämpa överkonsumtion och leda till mindre svinn och avfall.

Alla har ansvar

Företag som strategiskt jobbar med hållbarhet blir uppmärksammade och uppskattade i samhället. De kan inspirera andra och leda hela branschen i rätt riktning. Men det krävs dialog och stöd från kommunen eller staten som ansvarar för infrastrukturen. Samverkan och god kommunikation mellan den privata och offentliga sektorn är nödvändiga för framgång.

Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle

FN Global Goal - 12.6