This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Familjen

Vi vill ha tillgång till varor och tjänster snabbt och enkelt. Distributionssystemet behöver vara användarvänligt, effektivt och pålitligt. Matkassar och annat som vi beställer ska levereras fram till dörren när det passar oss, så att vi slipper köa i trafiken och i butiken. Budbilarna ska inte bullra, släppa avgaser och störa barnens lek på gården.

Vi försöker välja hållbara alternativ när vi handlar och vill också kunna ha den möjligheten på transportsidan. För det krävs tydlig information, motsvarande till exempel KRAV-märkningen. Det vore också praktiskt att ha tillgång till bil utan att behöva äga en.

Vi hoppas att det går att lösa så att vi kan fredagsmysa med gott samvete.

Självkörande transporter gynnar alla

Godsfordon på väg står för 83% av hela godstransportflöden. Faktumet att många av dessa transporter går tomma väcker frågan om effektivitet och nyttjandegrad av fordonsflottan och chaufförerna. Transportfordon står inte stilla 96 % av dygnet som personfordon gör. De är i rörelse en större del av dagen, släpper ut avgaser och orsakar buller. Den mänskliga faktorn är också en stor del av distributionssystemet, vilket påverkar pålitligheten, trafiksäkerheten och effektiviteten. Detta borde gå att ändra. Självkörande transporter har mycket att bidra med till konsumenter, producenter och distributörer.

Varutransporter på cykeltrafiknätet

Om förarlösa leveransfordon anpassas till att distribuera varor lokalt via cykeltrafiknätet blir leveranser pålitligare då färre varutransporter fastnar i biltrafiken. För att fordonen ska kunna ta det finmaskiga cykelvägnätet behöver de vara små och smidiga. Leveransfordonen är dessutom lättare att driva fossilfritt och bullrar mindre än andra motorfordon. När leveransfordonen är tomma behöver de endast köra korta sträckor för att distributionshubbarna är lokala och tätare.

Effektivitet leder till säkerhet

Får man bort en del av transportfordonen från vägarna gör det skillnad i trafikflöden, utsläpp, trafiksäkerhet men framförallt i framkomlighet. Trafiksäkerhet får inte ställas mot effektivitet – tvärtom bör effektiviteten leda till trafiksäkerhet.

Hållbart från produktion till distribution

Det är inte endast transport- och logistikindustrierna som tjänar på en mer effektiv godstransport. Även privata inköpsresor kan reduceras kraftigt när man kan få varorna levererade kostnadseffektivt till dörren – oavsett om det rör sig om mjölkpaket eller möbler. En annan vinst är att varor blir tillgängliga även för de som inte har tillgång till bil, har rörelsehinder eller bor geografiskt otillgängligt. Hela kedjan från produktion till distribution måste bli hållbar. Ett effektivare och grönare distributionssystem får inte bidra till att produktionen och verksamheterna gör mer utsläpp.

By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environ­mentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities

FN Global Goal - 9.4