This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

"Tillit och engagemang ska genomsyra mitt ledarskap!"

"Tillit och engagemang ska genomsyra mitt ledarskap!"

Ledarskap behöver bygga på engagemang, nyfikenhet och mod. Mod att våga misslyckas och be om hjälp då det bara är de som försöker som kan lyckas, det menar Mikael Fränckel, affärsområdeschef inom processindustri. Enligt Mikael är en av ledarens viktigaste uppgifter är att visa alla de möjligheter som finns på företaget.

Du har varit anställd inom ÅF i över 20 år, först som ingenjör och idag som affärsområdeschef. Berätta mer om det.

Jag har varit anställd på ÅF sedan 1998 och började då som automationsingenjör. Därefter så arbetade jag som projektledare innan jag 2011 fick rollen som försäljningschef. 2013 gick jag över till den tjänsten jag har idag, affärsområdeschef, där jag idag ansvarar för ca 1000 personer i 50 olika enheter.

Tidigare i år gick ÅF och Pöyry samman i ett gemensamt bolag. Den verksamhet du ansvarar för fördubblades. Hur har det påverkat dig i ditt ledarskap?

Affärsmässigt ser jag förstås stor potential hur vi tillsammans kan utveckla våra affärer. I min roll som ledare är det helt klart en utmaning att räcka till i den dagliga verksamheten då det är betydligt fler händelser som sker parallellt. Min ambition är ett synligt ledarskap, den biten får för tillfället kanske stå lite åt sidan. Däremot försöker jag vara än mer lyhörd för min omgivning för att fånga upp problem som kan uppstå och därifrån på bästa sätt försöka hitta lösningar. En annan del är att hitta verktygen för att bygga gemenskap och relationer i en ny organisation. Här tror jag mycket på att våga skapa nya konstellationer och plattformar där människor får mötas för att bygga nätverk, fördela ansvar och förtroende för att därigenom skapa delaktighet i alla plan.

Vad är det bästa med att jobba på företaget?

Det finns verkligen möjligheter här, inte minst utifrån vår nya position som öppnar upp ännu fler vägar för varje medarbetare genom den bredd av kompetens som nu finns samlat under samma tak. Om jag tittar på min egen resa så har jag alltid fått de utmaningar jag sökt, så jag har egentligen aldrig känt någon anledning till att söka mig någon annanstans. Det finns fler exempel på liknande resor hos oss och med vår nya konstellation kan vi alla utvecklas ännu mer, både genom kunskapsöverföring och spännande projekt. Personligen känner jag att jag hela tiden utvecklas och lär mig genom alla de möjligheter som dyker upp.

Vad är din bästa ledaregenskap?

Jag tror nog att jag känner mig själv ganska bra, vilka som är mina fel och brister men samtidigt också mina styrkor. Sen är jag nog rätt så empatisk och engagerad och det tror jag är väldigt viktigt som chef. Jag är intresserad av människor och vill att folk ska trivas, ha kul och känna förtroende - det gör mig glad och ger mig energi.

Jag är ju inte skolad som chef och har inte fått någon "uppfostran" i hur man leder en verksamhet som den jag ansvarar för. Jag har fått känna mig fram och leder såklart på mitt sätt. Jag tror att det är viktigt att våga prova och faktiskt ibland misslyckas och att bjuda in andra i det man inte har erfarenhet eller bakgrund inom själv. Och varför skulle man som chef redan kunna allt då styrkan i själva verket ligger i att faktiskt ta hjälp och få stöd av all den erfarenhet och kunskap som vi tillsammans kan plocka fram.

Vad är viktigast för att få ihop ett bra team?

Det är att skapa trygghet, engagemang och att sätta teamet före sig själv. Personerna i ett team måste vilja vara med, måste vilja engagera sig. Men det är också viktigt att skapa en trygghet i teamet – alla måste känna att de vågar testa och komma med idéer utan att riskera att känna sig bortgjord på något sätt.

Vad är viktigast i relationen mellan en chef och anställd?

Jag tror att det är engagemanget. Om jag är en chef som inte visar något intresse för mina medarbetares utmaningar och framsteg så kan jag inte heller förvänta mig någon respekt eller något intresse tillbaka. Det är viktigt att man som anställd känner sig sedd och bekräftad – att få en klapp på axeln eller ett "det där var bra gjort". Det är mer betydelsefullt än man kan tro. Det är så enkelt att säga något schysst, men tyvärr glöms det ofta bort.

Hur gör man för att erbjuda sina medarbetare en kreativ och dynamisk arbetsmiljö?

För det första är det viktigt att förstå att en kreativ och dynamisk arbetsmiljö är viktigt. En stor del i ÅFs strategi handlar om de anställda, och där är möjligheten att byta arbetsuppgifter viktigt. Som chef bör du klara av att visa att dessa möjligheter finns. När jag själv arbetade som konsult fick jag möjligheten att arbeta på ett ÅF-kontor i Tyskland när jag kände att jag ville göra något annat för att kunna fortsätta att utvecklas och få energi. Jag fick ett nytt uppdrag, träffa nya människor och byta miljö. Det var otroligt lärorikt.

Hur ser man till att det blir en bra balans mellan arbetsliv och fritid i en grupp?

Tyvärr är jag inte speciellt bra på det där själv. Det är lätt att röra ihop "att vara hängiven" med att arbeta för mycket. Något jag allt mer insett är viktigt och respektfullt är att inte föra över ens egna mindre bra beteenden till andra. Om du själv har svårt att släppa arbetet någon kväll, dra då inte in andra i det. Jag försöker själv låta bli att mejla på kvällar och helger för att inte störa andra med något jag själv valt att prioritera. Sen tror jag också att det är viktigt att uppmuntra andra att ta sig tid att faktiskt ladda batterierna, hitta energi och kunna koppla av.

Vilket tips skulle du skicka med till en nybliven ledare?

Jag tror att ett hållbart ledarskap måste utgå från ens egen personlighet. Du behöver kunna vara den du är och våga lita på din förmåga men också inse och ta hjälp för att kompensera dina svagheter. Ingen är perfekt på något sätt och ingen kommer någonsin heller bli det. Tillsammans som team kan man komplettera varandra och bli enormt starka. Men då gäller det också att vara nyfiken, våga lita på andra och inte vara rädd för att vara beroende av någon annan vilket jag tror jag bygger de starkaste teamen.