This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

”Ingen människa är perfekt – våra olikheter är en styrka.”

#leadershipmatters

Det är olikheterna, inte enformighet, som är styrkan i en arbetsgrupp, menar Katarina Giertta, affärsområdeschef på ÅF. Hon tror på att skapa en grupp där medarbetarna kompletterar och lyfter varandra och anser att en stor del i chefsrollen är att få människor att utvecklas.

 Du har haft flera olika roller på ÅF - berätta vad du gör idag.

Jag arbetar som affärsenhetschef för ICT &Telecom och vi är en del av BA System management. Min grupp arbetar med frågor kring nät, allt från uppkoppling till hur infrastrukturen kring uppkoppling ser ut. Våra uppgifter sträcker sig från passiv infrastruktur som fiber i marken, upp till aktiva nät, sensorer och radionät som är i luften. Vi har allt från tekniska specialister till projektledare.

Jag är idag chef över en ledningsgrupp som består av fyra stycken sektionschefer och en säljare. Dessa sitter utspridda på olika orter i landet och vi har medarbetare ännu fler orter.

Berätta om hur det är att vara chef på ÅF.

Det som är så otroligt roligt med att vara chef på ÅF är att personalen är så bra. De är duktiga och drivna människor som vill utvecklas inom sina områden. Det är väldigt kul när lägsta nivån är så hög. Den kraft och kompetens som finns hos mina medarbetare gör det roligt att vara med och utveckla förutsättningar för gruppen och de olika kompetenserna.

 Du är nu chef över andra chefer, hur är det?

Jag hade fel uppfattning om vad chefsjobbet innebar redan första gången jag blev chef. Då trodde jag att man som chef skulle arbeta mycket mer med strategi och verksamhetsutveckling, men jag har lärt mig att det också är mycket personalfrågor och administration. Detsamma gäller den roll jag har nu. Jag tror att jobba med människor och få människor att utvecklas är en del i varje chefsroll.

När visste du att du ville arbeta som ledare?

Det är något som växt fram hos mig. Jag arbetade tidigare som mjukvaruutvecklare efter att jag gått ut KTH med el-inriktning. Jag har alltid tagit ansvar och velat genomföra saker, ledarrollen har blivit en del av det. Mina mål har ofta varit att jag vill förbättra hur vi arbetar och gör saker, det gjorde att jag blev chef första gången när jag var 29 år.

För mig kändes det inte rätt och jag sökte mig till projektledaruppdrag istället, sedan dess har jag pendlat mellan att vara chef och projektledare. Det var först när jag var 40 år som jag kände att jag nog är chef, fram till dess har jag sett mig som projektledare som hela tiden råkar bli chef. 

Vad gör dig till en bra ledare?

Jag tror att ingen människa är perfekt, att vi är som ett pussel. Jag försöker förstå vilken person du är och hur du passar in i det här pusslet. Alla behöver inte vara stöpta i samma form utan vi kompletterar varandra med våra olikheter och egenskaper. Jag försöker skapa en ledningsgrupp där våra olikheter, inte enformigheten,  är en styrka. Det kan hänga ihop med att jag aldrig passat in i en typisk ingenjörsmall. Jag har alltid tillhört en minoritet och skulle aldrig jobbar här om det bara fick plats med en viss typ av människor.  

Hur skapar man bra förutsättningar för att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv i en grupp?

Som chef är det jätteviktigt att man är tydlig med att man respekterar och prioriterar den balansen hos sin personal, att aldrig någonsin slira där. Det är även viktigt att man föregår med gott exempel. Om jag som chef sitter och mailar min personal klockan 11 på kvällen och tror att det inte påverkar dem då är jag ute och cyklar. För personer som ligger i riskzonen är de viktigt att fånga upp dessa i ett tidigt skede. Som chef måste man alltid våga fråga om man misstänker att någon inte mår bra.

Vad är viktigt i relationen mellan chef och anställd?

Det är kommunikationen, att man kan ha en bra dialog med varandra. Med en bra kommunikation så kommer både förståelse och respekt. Att vara chef över konsulter är speciell eftersom det ofta är en kund som sätter krav och uppdraget kan vara så pass svårt och komplext att det inte finns någon möjlighet för chefen att sätta sig in i det. Då är dialogen extra viktig.