This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Framtidens arbetsplats

ÅF i Malmö vet nu hur Framtidens arbetsplats bör utformas och vilket område i staden som lämpar sig bäst för framtidens verksamhet – ÅF i samarbete med Skanska.

Var bör ÅF i Malmös framtida arbetsplats ligga? Hur bör kontoret utformas? Vilka är framtidens behov? Dessa frågor, bland många andra, ville ÅF i Malmö tillsammans med Skanska Öresund få svar på under ett projektarbete som pågick under 2018.

Skanska har erfarenhet sedan tidigare när företaget flyttade från innerstaden i Malmö till en nybyggd fastighet i expansiva förorten Hyllie i Malmö. På det nya kontoret implementerades ABW (aktivitetsbaserad arbetsplats) vilket i korthet innebär att ingen längre har en egen kontorsplats utan kontoret består av arbetszoner för som alla fyller olika behov. Skanskas erfarenheter tillsammans med empirin från kvalitativa intervjuer och enkät till medarbetarna i Malmö gav kunskap om framtidens arbetsplats.

Som utgångspunkt undersöktes vad som anses vara positivt med ÅF:s nuvarande kontor. Många tycker att kontoret känns modernt, känner stolthet över fastigheten i sin helhet och ser lokalisationen i Västra hamnen som en positiv faktor. Det bästa med att gå till jobbet är att träffa sina kollegor vilket går hand i hand med att man gärna sitter tillsammans i kontorslandskap och umgås på gemensamma ytor. Däremot saknar många valmöjligheten att kunna gå undan och jobba ostört eller att kunna hitta en plats för ett enskilt samtal. Man tyckte inte heller att kontoret speglar det arbete ÅF gör - mer exponeringsyta av projekt, både på gemensamma ytor men också ute i kontorslandskapen - är önskvärt.

- Ett öppnare och mer inkluderande kontor för alla på ÅF men också för våra kunder, partners och samhället i stort. Ett kontor som är flexibelt och anpassningsbart efter arbetsuppgift och som stöttar samverkan och spontana möten, berättar en medarbetare ÅF Malmö.

Den data som samlades in i enkäten applicerades även på en GIS-modell (geografisk informationsmodell). Högst värde fick Malmö innerstad och allra helst vill man sitta i området Nyhamnen eller Västra hamnen följt av Triangeln och Hyllie. Dels för att det är lätt att transportera sig med cykel, om man bor i Malmö med omnejd, men också för att medarbetare som bor i kranskommunerna lätt kan ta sig med kollektivtrafik till de kollektiva knutpunkterna. Det visade sig i undersökningen att hur man transporterar sig till och från sitt arbete var den absolut viktigaste punkten vid val av vart den nya arbetsplatsen borde ligga.

- Att det finns möjlighet att snabbt och enkelt kunna ta sig till och från jobb. Som jag ser det är tiden min största bristvara idag och därmed den resurs jag måste förvalta på bästa sättberättar en annan medarbetare ÅF Malmö

Efter detta kom faktorer som utbud av parkering, nöje, vård, gym, detaljhandel och närhet till rekreationsområden.

Sammanfattningsvis ser vi att det framför allt är mycket viktigt att arbeta för att bibehålla den stolthet och de styrkor medarbetarna känner att den nuvarande arbetsplatsen har. Det är viktigt för varumärket, företagskulturen, konkurrenskraften och framför allt viktigt för medarbetarnas trivsel. Fokus för den framtida arbetsplatsen kommer därför ligga på lokalisering, att den nya arbetsplatsen speglar det arbete som ÅF gör. Byggnaden ska leva upp till de hållbarhetsaspekter som präglar ÅF:s arbete och vision och där ska finnas variation på olika typer av ytor och kontorsplatser samt alla tekniska förutsättningar som krävs för att våra medarbetare ska kunna utföra sitt arbete.

Till dess - om och när - det är dags att packa flyttlådor finns förbättringspotential att ta till vara på i ÅF:s nuvarande kontorsbyggnad. Future Lounge, en ny intern gemensam yta möblerad med soffgrupper, mindre konferensbord och där även medarbetarna har tillgång till terrass, är ett exempel på en åtgärd som gjorts baserat på ett av behoven som undersökningen visade. Ute i organisationen har man även börjat se flexibiliteten och kostnadseffektiviteten med aktivitetsbaserade ytor så som touch-down platser. Med nya insikter och en ny strategi är vi redo för Framtidens arbetsplats.