This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

”Du behöver känna dig själv först – sen kan du leda andra!”

#LeadershipMatters

Oscar Blomén är sektionschefen som vågar utmana och tänka annorlunda. Fullt medveten om att hans ledarskap påverkar teamets leverans till kund, försöker han bidra till ett dynamiskt och inkluderande arbetsklimat där var och en får chansen att visa vad de går för.

Du är en fd officer som idag är sektionschef inom Digital Solutions – berätta.

Med åtta års erfarenhet från Försvarsmakten började jag på ÅF 2014 och arbetade då med försäljning. Jag visste att ÅF anställde många med bakgrund från Försvarsmakten och tyckte att det lät som ett bra steg för mig in i näringslivet. 2017 blev jag chef för två sektioner i marknadsområdet ICT & Telecom och vi jobbar med IT-kommunikation, både trådlös och trådburen. Mer konkret med saker som fibernät, radioplanering, nätverkslösningar med mera.

Berätta om teamet du leder idag.

Min sektion består av 23 personer i Göteborg och Malmö. Jag har en gruppchef under mig i Malmö som har den dagliga verksamheten där och i Göteborg har jag det ansvaret. Den geografiska distansen till mina medarbetare är en av mina största utmaningar som chef.

Vad är det bästa med att vara ledare på ÅF?

Att jag hela tiden lär mig mycket, både om mig själv och vem jag är som person men också om vilken typ av ledare jag är. De många kontaktytorna man har på ÅF ställer höga krav på ett situationsanpassat ledarskap och det i sin tur ställer krav på att man är lyhörd och öppen för att utvecklas.

På vilket sätt är du en bra ledare?

Jag är bra på att samarbeta och nätverka. Jag tycker om att få med mig mitt team och skapa ett engagemang kring våra olika beslutsprocesser. Det tycker jag är den viktigaste skillnaden mellan att vara ledare och chef. Som chef så leder och delegerar man arbetet och arbetsuppgifterna, som ledare så leder man sin personal utifrån gemensamma mål. Jag tycker att en av mina styrkor i det är att lyssna och fånga signaler från mina medarbetare.

Jag är också väldigt ödmjuk inför det faktum att min produkt är min personal och det värdet jag tillför mina kunder är mina konsulter. För att kunna behålla dem så måste jag kunna tillfredsställa deras grundläggande behov av att få vara med, att få vara delaktiga och att känna en känsla av tillhörighet i gruppen.

Vilket av våra värdeord (modiga och hängivna lagspelare) passar bäst in på dig? 

Det är nog "brave". Jag vågar tänka annorlunda, utmana och komma med förslag på nya lösningar. Vi ska iväg till Polen över helgen med hela affärsområdet och jag ska vara konferencier – då är man väl ändå modig?!

Vad är det viktigast för sammanhållningen i ett team?

Öppenhet och respekt. Som ledare är det viktigt att vara en förebild som vågar visa sina olika sidor, både styrkor och svagheter. Kan jag vara mig själv så öppnar det upp för ett klimat där folk vågar visa sina olika personligheter och vågar göra fel. Då har man skapat en väldigt bra grund för ett bra samarbete, en öppenhet och respekt för varandra.

Hur gör man för att erbjuda sina medarbetare en kreativ och dynamisk arbetsplats?

Jag tror inte att det är så svårt att erbjuda det faktiskt, men i min roll som ledare så måste jag våga ge det ansvaret till min personal. I försvaret kallade vi det för uppdragstaktik. Det innebär att man berättar för någon vad som ska göras och låter personen eller gruppen lösa det på det sätt de tycker är bäst. På så vis ger man sin personal möjligheten att utvecklas och visa vad de går för. Men det är också ett ansvar som mina medarbetare behöver ta emot och förvalta.

Vad är den största utmaningen med att vara en ledare?

Tiden tror jag. Att hinna med. Att spendera tid med sin personal, att prata med dem och stämma av och att faktiskt finnas där för alla.

Har du några tips till folk som vill arbeta med ledarskap i framtiden?

Lär känna dig själv först, led dig själv innan du kan leda andra. Det är väldigt viktigt. Så att när du ställs inför utmaningar eller behöver fatta tuffa beslut har du koll på vem du är och kan följa din inre, moraliska kompass. Var dig själv, lägg inte upp en fasad. Den dagen fasaden krackelerar och faller samman så kommer du omedelbart tappa det förtroende du byggt upp och förvaltat.