This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Vlora Makolli, Samhällsstrateg: ”Vi kan driva utmaningarna med större genomslagskraft”

Så länge Vlora Makolli kan minnas har hon velat skapa platser där människor känner sig välkomna och trygga. När ÅF och Pöyry går samman menar Vlora att bolaget får större möjligheter att påverka, men också ett ännu större ansvar  att vara en ledande aktör i arbetet mot en hållbar värld.

 Staden Vlora är en av Albaniens största städer och en av landets populära badorter. Det är också staden Vlora Makolli är döpt efter och som hon gärna besöker tillsammans med sin familj.

-      Vlora var den stad där Albanien deklarerade sin självständighet 1912 och är därför viktig för många albaner. Därför är det också en viktig plats för min familj och en av anledningarna till att jag döptes till Vlora, berättar hon.

Vlora är 24 år och växte upp i Malmö med sin familj. Idag arbetar hon som samhällsstrateg på ÅF i Malmö samtidigt som hon studerar till jurist vid Lunds Universitet. Hon är också engagerad i TIF – en förening som arbetar för att öka ungas delaktighet i olika samhällsprocesser och som aktiv medlem i LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) har Vlora blivit utvald att åka med svenska regeringsdelegationen till FN:s High-Level Political Forum i New York, där de globala hållbarhetsmålen ska följas upp.

-      I FN kommer jag att driva ett ungdomsperspektiv och sträva efter förankring och stöd av medborgare även i lägre åldrar. Jag brinner för hållbarhet och att skapa inkluderande samhälle, däri ligger att öka ungas inflytande i världen och i stadsutvecklingen. Det är jätteviktigt att även unga får sina röster hörda. Om vi inte frågar dem hur de vill att samhället ska se ut, hur ska vi då kunna skapa platser de vill vara på och en framtid de vill leva i? säger Vlora. 

Så länge Vlora kan minnas har hon intresserat sig för att skapa platser där alla känner sig trygga och välkomna.

-      Jag kan inte direkt säga att jag vet vart mitt engagemang kommer ifrån. Men jag minns att när jag var skyddsombud i grundskolan, var jag mer intresserad av skolans sociala trygghet än den fysiska och det var det jag diskuterade på mötena med rektorn och lärarna. Det var också där jag började ifrågasätta hur saker ting fungerar, berättar Vlora. 

På ÅF arbetar Vlora med processledning, strategi och dialogarbete inom stadsutvecklingsprojekt och i  framtiden vill hon kombinera sin juridikutbildning med sitt brinnande intresse för hållbar utveckling, men på vilket sätt har hon inte riktigt kommit fram till än.

-      Jag vet att jag vill jobba med att skapa samhälle där alla känner sig delaktiga. Det kan innebära allt ifrån att arbeta med rättsliga processer till att jobba med stadsutveckling, säger Vlora

När ÅF och Pöyry nu slagits samman tror hon att bolaget kommer kunna ta tydligare ställning och göra större krafttag för en mer hållbar utveckling på såväl den lilla orten som globalt.

-      Jag tror att sammanslagningen som gjort att vi blir större i Sverige men också internationellt, kan bidra till att vi kan driva utmaningarna med större genomslagskraft. Vi blir en viktig aktör på den globala arenan samtidigt som vi har den lokala anknytningen, vilket också är tanken med de globala målen - att tänka globalt och agera lokalt. Vi har inte endast fler möjligheter till påverkan, vi har även ett större ansvar att vara en ledande aktör i arbetet för en hållbar utveckling, säger Vlora.