This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

De bygger sitt hållbara drömhus

#bravenewbreak

Det börjar med en dröm. Erik Vidje, samhällsplanerarare, och hans fru ville bygga sitt eget hållbara hus. Från den första skissen har de alltid haft cirkuläret i tanken – varje detalj och material sak vara möjligt att återanvända. 2014 började de projektet och idag har de kommit långt.

2014 började Erik Vidje, samhällsplanerare, och hans fru att drömma om att bygga sitt eget hållbara hus. De hade länge känt att de ville ha möjligheten att odla sin egen mat och att vara så nära naturen som möjligt.

-         Vi började läsa på kring husbygge, gick ett antal kurser i alternativa byggnationsmetoder och har sedan skissat fram ett helhetskoncept som vi bollade vidare med konstruktör och arkitekt. Huset, garaget och vedboden är samtliga planerade utifrån våra ambitioner och hur vi vill leva, berättar Erik.

Ambitionen har hela tiden varit att bygga så mycket som möjligt själva, från att skissa upp designen till att den sista tapeten sätts på väggen.

-           Vi har själva jobbat i GIS med kartor och ritat i Sketchup. För det vi inte kan göra själva, som detaljplaneringen till exempel, har vi tagit hjälp av arkitekter, konstruktörer och specialister. Vi har också fått hjälp av en snickare med att bygga stommen och taket till huset, säger Erik.

Idag, fem år senare, är projektet i full gång. Både Erik och hans fru har tagit tjänstledigt juni, juli och augusti för att komma så långt som möjligt i processen. Det cirkulära tänkandet finns hela tiden med och varje detalj och material ska kunna plockas ner och återanvändas på ett eller annat sätt.

-          I början av sommaren bygger vi klart halmbalningar av ytterväggarna på huset, då blir huset äntligen helt inneslutet.  Annars kommer en stor del av sommarens arbete gå till att lera in ytterväggar på in- och utsidan så att vi slutligen får ett färdigt klimatskal. Det är lera, lera och åter lera, men det är roligt också, säger Erik.

När leran väl är på plats är det dags för de tekniska detaljerna att installeras, som solceller och solfångare som ska ge el och värme i huset. Utöver solcellerna har dessutom fler cirkulära lösningar satts in i huset.

-          Vi har bland annat satt in en återcirkulation av varmvatten i duschen. På så sätt behövs bara fem liter vatten per dusch. Och nej, det betyder inte att vi kommer duscha i smutsigt vatten, det filtreras innan det går ut genom munstycket igen, säger Erik.

Både Erik och hans fru Laura har starkt miljöintresse och menar att det enda som leder till förändringar i hur vi alla lever och nyttjar planetens resurser är genom goda lokala exempel.

-          Vi arbetar mycket utefter den svenske arkitekten Anders Nyquists tes ”det är först när nya idéer förverkligas som det händer något. Först när människor kan se, röra, dofta och känna förstår de”. Projektet blir väldigt unikt i sitt slag trots att vi inte på något sätt uppfinner hjulet. Vi har bara lagt väldigt mycket energi på att hitta de mest miljövänliga och hälsosamma byggnadslösningarna som passar oss och i det klimatet som vi bygger, säger Erik.

Vad är Eriks tips till dig som vill ha ett mer hållbart hushåll och tänka mer cirkulärt?

-          Allt du behöver finns redan i din närhet. Låna via grannar eller köp via andrahandsmarknaden till exempel.

Erik är samhällsplanerare på ÅF

-          Jag arbetar på divisionen infrastructure, där vi gör utredningar i tidiga skeden inom befolkningsgeografi och infrastrukturplanering såsom strategiska utredningar för regional utveckling och nyttoanalyser. Idag är det mycket fokus på Norrbottniabanans framtida dragning genom Skellefteå kommun.