This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Michelle Cañada

”Viktigt med förebilder som inspirerar”

Michelle Cañada är ordförande för Malvina och kontaktperson gentemot huvudsamarbetspartnern ÅF.

Michelle, kan du berätta lite om vad Malvina är?

Malvina är KTH:s kvinnliga nätverk och en kårförening under KTH:s studentkår. Vi samlar kvinnliga studenter/teknologer över alla sektioner och program och har över 1200 medlemmar. Syftet är att skapa gemenskap och personlig utveckling för alla våra medlemmar. Jobbar i två grupper; näringslivsevent och sociala event. Näringslivsevent är till för att förmedla kontakt mellan studenter och företag. Vi vill att våra medlemmar ska komma i kontakt med företag som har bra värderingar generellt, som förespråkar jämställdhet och som aktivt jobbar för att anställa fler kvinnor. Våra sociala event är till för att skapa gemenskap och personlig utveckling för kvinnliga teknologer. Det kan vara allt från workshops och caselösning till middagar.

 

Vad är din roll som ordförande?

Att leda arbetet, jag är ytterst ansvarig för att vi ska nå våra mål, fokusera på syftet och att allt går rätt till. Jag är också kontaktperson för ÅF som är vår huvudsamarbetspartner, samt andra externa kontakter såsom kåren. Jag håller i alla möten och är som ett levande Wikipedia för hela styrelsen. Jag svarar på frågor, är konstant tillgänglig och hjälper de andra när de behöver det.

 

Hur fungerar det att göra detta i kombination med studier?

Det är en utmaning! Just denna vecka har det varit kaos men generellt fungerar det bra. Jag är van att ha saker att göra vid sidan av studierna och jag förstår att det krävs energi och god planering. Men det ger också väldigt mycket energi och jag gillar det jag gör.

 

Hur kommer det sig att Malvina har ÅF som huvudsamarbetspartner? Vad får ni ut av samarbetet?

ÅF har varit samarbetspartner i många år nu. Anledning till att vi vill ha ÅF som huvudsamarbetspartner är att vi samtycker med ÅFs värderingar, att alla värderas lika. ÅF har verkligen visat att de bryr sig om att fler kvinnor ska komma in i teknikbranschen och även andra viktiga frågor som hållbarhet. ÅF visar att man bryr sig om världen och människor i stort. Företagets bredd är också en viktig parameter för oss på Malvina eftersom vi riktar oss mot alla teknikprogram. Det är bra att ha en partner som är givande för alla medlemmar. 

 

Hur ser samarbetet ut mellan Malvina och ÅF?

Styrelsen och ÅF träffas och har exempelvis haft team building.  Vanligtvis har vi haft två event per år då medlemmarna bjuds in och i år blir det ett event nu i maj. ÅF deltar också på vår inspirationsmiddag som vi har för våra medlemmar som går första året på KTH. Där brukar ÅF vara med och visa vad det innebär att vara ingenjör och vad man kan jobba med på ÅF. Skrivs även en del om ÅF i våra nyhetsbrev så medlemmarna kan hålla sig uppdaterade med vad som händer där. 

Hur ser du på framtiden för kvinnor som läser teknikämnen eller jobbar inom en teknisk bransch?

Det blåser kraftig medvind! Jag ser det tydligt inom exempelvis data- och IT-branschen där det har varit många initiativ för att attrahera kvinnor. Alla teknikbranscher kommer behöva få in fler kvinnor. Jag upplever att det nu, ännu mer än tidigare, är attraktivt för kvinnor att studera till ingenjör och läsa teknik. Det finns så många krafter därute, utöver Malvina, som verkligen vill motivera och se till att det blir norm att kvinnor jobbar med teknikyrken. Bollen har redan satts i rullning och det känns väldigt spännande och kul att vara med och se den utveckling som sker nu, och att vara en förebild för andra unga kvinnor. Både som ordförande och med min blogg får jag möjligheten att inspirera andra.

 

Vad tycker du företag borde göra för att få in fler kvinnor?

Konkret är det viktigt med förebilder som inspirerar! Att ändra bilden och visa att det är fler än ”slipssnubbarna” som lyckas ta sig ända upp. Man måste visa att det är möjligt som kvinna, sådant blir i alla fall jag inspirerad av. Även att öppet arbeta för att rekrytera kvinnor tror jag är viktigt. Och se till att det inte bara blir en kvinnofråga. Männen måste driva denna fråga tillsammans med kvinnor, förändra kulturen och jobba aktivt för det.

 

Vad är en förebild för dig och vem har du som förebild idag?

Någon som har gått mot strömmen och vågat göra något annat än det som förväntades. De som lyckas med något som andra ser som omöjligt. Förebilder som jag har inom teknikområdet är nog främst de äldre studenterna som jag kom i kontakt med när jag började på KTH. De är nu ute i arbetslivet och lyckas bra så de är definitivt mina förebilder. Jag tror det är viktigt att ha några förebilder på nära håll, inte bara någon som man läser om i tidningarna.