This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

ÅF Future Talent

Få en inblick i din framtida karriär!

Missa inte chansen att starta din karriär på ÅF redan under din studietid. Som deltagare i ÅF Future Talent Program får du möjligheten att lära känna oss som företag. Studentprogrammet fokuserar på träning och nätverkande i yrkeslivet. Syftet med programmet är att förbereda dig som student för din framtida karriär!

Så här ser programmet ut

Du som läser masterutbildning kan söka till ÅF Future Talent program. Genom programmet får du möjlighet att lära känna oss på ÅF och vi får en möjlighet att lära känna dig; framtidens ingenjör. Programmet riktar sig till studenter från fyra utvalda universitet i Sverige; KTH, Chalmers, Lund och Linköping. Då vi är ett företag med stark internationellt koppling samarbetar vi med institutioner i Finland, Norge, Spanien och Tjeckien. Varje år deltar ett antal studenter från dessa länder i studentprogrammet. ÅF Future Talent Program löper över tre terminer, med start under ditt fjärde år på universitetet.

Första terminen
Under den första terminen fokuserar vi på träning och nätverkande. Vi träffas en gång i månaden hos oss på ÅF.  Du får möjlighet att lära känna ÅF som företag och ÅFare från olika teknikområden som är i olika faser i sin karriär. Du kommer också få en ÅF-mentor som du kommer ha kontinuerlig kontakt med under programmets första år. Vi kommer även fokusera på träning och utbildning, där syftet är att ge dig kunskap och erfarenhet som förbereder dig inför ditt framtida yrkesliv. Vi kommer anordna föreläsningar och workshops inom ämnen som ledarskap och teamwork, terorik och presentationsteknik samt hållbarhet.  

Andra terminen
Under termin två kommer ni agera ÅF ambassadörer för era Universitet, ni kommer bland annat planera och genomföra projektaktiviteter i grupp. Mer information om detta får ni under termin 1.

Tredje terminen
Genom det kontaktnät som skapats under programmet får studenterna möjligheten att skriva exjobb hos oss. 

Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan!

Ansökningsprocessen

1. Ansök till ÅF Future Talent Program

Ansökan till nästa års ÅF Future Talent program öppnar under hösten och är öppen fram till och med 30 november 2019.

2. ÅFs urvalsprocess

ÅF utvärderar alla ansökningar.

3. Intervjuer
Intervjuer sker med utvalda kandidater. Vi har intervjudagar på huvudkontoret i Solna i december. 

4. Återkoppling 
Du får återkoppling i slutet på december.

5. Programstart
Programmet börjar i februari 2020.

Frågor kring programmet eller processen kan du skicka till student@afconsult.com