This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Zain Nadra

Zain Nadra, maskiningenjör från Syrien, kom till Sverige 2015. Efter att ha fått en praktikplats på ÅF i Solna är hon nu anställd på heltid. Zain var den första kvinnan i ÅFs New Immigrated Engineers projekt.

Zain och hennes man kom till Sverige från Syrien 2015 för att undkomma kriget. Zain är utbildad maskiningenjör och har examen från al Baath Universitet i Homs stad. I Syrien jobbade hon i rollen som beställare hos kommunens administration.

– Under min första tid i Sverige bodde jag och min man i Göteborg. Där engagerade jag mig i Bergsjöns kyrka och fann nya vänner. Det var där jag började lära mig svenska och även arbetade som volontär med att hjälpa andra nyanlända flyktingar.

I april 2015 fick familjen uppehållstillstånd och Zains man fick jobb som maskiningenjör på AstraZeneca i Södertälje. Efter flytten dit stannade Zain hemma med sin dotter i ett par månader, började i maj 2016 läsa svenska, och tog sin SFI-examen efter en månad. Efter sommaren fick Zain kontakt med ÅFs Diversity coach Amir Nazari. I september började hon en tremånaders praktik på en av VVS-sektionerna i Solna, vilket sedan ledde till anställning.

"Det här är en mycket viktig chans för mig för att komma tillbaka till arbetsmarknaden."


– ÅF ger mig mina första steg till framtiden. Här jobbar jag med det jag har kompetens för och ser att jag varje dag vidareutvecklas och lär mig nya saker. Mina arbetskamrater hjälper mig mycket och är väldigt trevliga. Vi spenderar lunch- och fikatid tillsammans och pratar svenska för att jag ska lära mig språket. Det här är en mycket viktig chans för mig för att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Anders Jansson, sektionschef VVS på ÅF i Solna är nöjd med rekryteringen av Zain.
– Det är både utmanande, lärorikt och roligt för oss att utbilda Zain i vårt svenska sätt att projektera VVS-installationer i fastigheter. Samtidigt får vi inblick i hur motsvarande sker i Syrien, där det skiljer sig väldigt mycket. Zain har kompetens, lär sig lätt nya saker och har snabbt blivit en i gänget hos oss.

Projektet New Immigrated Engineers är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och  målet är att få in nyanlända ingenjörer i koncernen. Det har nu tagit fart och Amir Nazari har totalt 20 genomförda rekryteringar,  15 personer i praktik, fler på väg in och en lång lista med fler kandidater som ska träffas och matchas med verksamheten. 

– Det otroligt stimulerande att få följa de här personerna och se dem växa och utvecklas hos oss på ÅF. Den återkoppling jag får från chefer och medarbetare är att det här är roligt, att det utvecklar våra team och stärker ÅF som arbetsgivare, säger Amir Nazari, Diversity coach.