This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Yang Chen

Yang Chen har ärvt sitt intresse för energiteknik från sin pappa, som jobbade som ingenjör i Peking. År 2002 tog Yangs intresse honom till Stockholm och Kungliga tekniska högskolan. Idag reser han ofta mellan länderna som en av ÅFs experter på samhällsbyggnad inom simulering och energiberäkning.

Din karriär har varit internationell redan från början. Har det fortsatt på ÅF?

"Absolut. Jag arbetar med internationella projekt i Ryssland, Finland, Norge och Kina tillsammans med mina ÅF-kollegor från hela världen. ÅF har konsultverksamhet inom energiteknik i 23 länder och vi har ett nära samarbete över gränserna."

Vilka ÅF-projekt leder du för närvarande i Kina?

"Just nu utvecklar vi ekostäderna Xi’an och Gongqing. I takt med Kinas snabba utveckling ökar energibehovet kraftigt, därför satsar den kinesiska regeringen stort på hållbar stadsplanering och infrastruktur.  ÅF hjälper till genom att optimera energiåtgången i stadens system för vatten, el, energi, avfall och trafik och se till att de fungerar så effektivt som möjligt tillsammans."

Är du involverad i några liknande projekt här i Sverige?

"Ett liknande projekt som vi håller på med just nu är Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, Stockholm. Våra energisimuleringar visar hur byggnaden kan optimeras för att minimera energiförbrukningen för hela sjukhuset."

Varför brinner du för energi och hållbarhet?

"Jag har haft intresset med mig sedan jag var liten eftersom min far jobbade med energiteknik. Hur vi ska lösa energiförsörjningen på ett hållbart sätt är en av världens viktigaste frågor,  och på ÅF gör vi allt för att vara en del av lösningen. Energibesparing och hållbarhet är viktiga delar av allt vi arbetar med.  ÅF har till och med en egen tidskrift om hållbarhet - Green Advisor Report - som visar de framsteg som vi gör mot ett hållbart samhälle."

Hur har ÅF bidragit till din utveckling?

Framförallt har jag kunnat komplettera teori med praktisk kunskap. Jag har mina erfarna kollegor att tacka för det.  Jag har fått en större förståelse för vad som krävs för att göra verklighet av våra lösningar. Tack vare ÅFs täta samarbete med KTH får jag också kombinera fortsatta studier och forskning med jobbet.  Mitt nästa mål är att gå från projektansvar till att leda en grupp eller en sektion. Jag vill vara med och ta ÅF in i framtiden!”