This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nguyen Hai Long

Hans jobb på ÅF – bygga broar mellan språk och kulturer

Nguyen Hai Long jobbar på ÅF i Hanoi, Vietnam. Nguyen Hai arbetar på ÅF som Affärsutvecklingschef inom energi. Hans jobb innebär möten med människor från olika länder och kulturer.

ÅF är verksamma i cirka hundra länder. Ett av dom är Vietnam. På kontoret i Hanoi jobbar det sex ÅFare tillsammans med flera projektgrupper. Nguyen Hai Long är en av dem och arbetar lokalt som globalt med projekt inom vattenkraft, kärnkraft, termodynamisk och förnybar energi.

- Något av det roligaste med mitt jobb är att jag får arbeta med så många olika människor från olika länder och inom olika branscher. Det är både utmanande och roligt att få samarbeta med människor runt om i världen, men också även i Vietnam.

Under sin tid på ÅF har han haft mycket frihet att utvecklas och fått delta i många utmanande och spännande projekt inom vattenkraft, kärnkraft, termodynamisk och förnybar energi. Ett projekt är bland annat byggnationen av vattenreservoaren Lai Chau, Vietnam, som nyligen blev klart, och som kommer vara Vietnams tredje största källa för energi genom vattenkraft. Det är med stolthet i rösten som han vid nya projekt kommer hem till sin familj och berättar för sina barn vad deras far arbetar med.

- Det är något speciellt med att se en tom yta, och sedan 5 år senare komma tillbaka till samma plats och se vad man faktiskt åstadkommit.

Nguyen Hai Long vid vattenreservoaren Lai Chau, Vietnam

Ett jobb att vara stolt över

I sitt yrke stöter Nguyen Hai på många kulturella och språkliga barriärer. Detta innebär ofta stora utmaningar för att alla parter ska förstå varandra och för att projekt ska genomföras framgångsrikt. Detta innebär att för Nguyen Hai, att hans yrke inte är helt olikt sina ingenjörskollegors jobb.

- Mitt jobb är som att bygga en bro. Denna bro ska framgångsrikt leda mellan språk, kulturer och förväntningar för alla medverkande parter.

Sedan 1997 har ÅF varit verksamma i Hanoi, Vietnam, och bidragit med sin kärnkompetens inom energi, infrastruktur och miljöteknik för att stödja landet. Nguyen Hai har jobbat på kontoret i Hanoi sedan 1998 och har inga planer på att byta jobb.

- Kulturen på ÅF är något jag verkligen värderar. Här är alla vänner, oavsett rang eller arbetsuppgift.

Even Odds i Vietnam

ÅF-kontoret i Hanoi är ett av de kontor som nått över målet med ÅFs vision om minst 30 procent kvinnor på arbetsplatsen. Här är andelen kvinnor hela 50 procent.

- För oss är medarbetare som är kvinnor en av våra största tillgångar. I Vietnam är kvinnorna de smarta och de starka i samhället, både historiskt sett och idag, och det visar sig i nästan alla kontexter i vårt land.