This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Mattias Håkansson

Hur kom det sig att du började jobba med kärnkraft?

Jag började intressera mig för kärnkraft när jag pluggade. Det har en spännande fysik i grunden som lockade mig mer än något annat område. De fem år jag har jobbat med frågorna har bekräftat att det är ett väldigt intressant område.


Vad gör du på ÅF?

Jag arbetar med kärnkraftssäkerhet på ÅF:s enhet för kärnkraft. Säkerheten är central inom kärnkraft, oavsett om det handlar om nybyggnation, drift eller nedläggning och slutförvar.

En sak jag har fått lära mig är att allt tar lång tid i kärnkraftsbranschen. För att ha en hög säkerhet måste alla aspekter ska täckas in. Vi måste försäkra oss om att vi har granskat alla viktiga frågor.

I större projekt finns en säkerhetssamordnare som tar in information från de olika delarna, till exempel från el, bygg, miljö och teknik. Utöver detta så jobbar avdelningen med granskningsprocesser i flera steg och som involverar flera personer med olika kompetenser för att fånga upp olika säkerhetsaspekter.

Hur gör ni för att skapa en god kultur?

Vi har en kultur där det är möjligt och uppskattat att ställa frågor och tycka till. Vi är prestigelösa och tar oss tid att lyssna på varandra. Vi är också duktiga på att hjälpas åt. Vi arbetar gärna i team, och försöker blanda personer med olika kompetenser och erfarenheter.

Den ifrågasättande och öppna atmosfären är viktig i mitt pågående uppdrag. Jag arbetar i ett internationellt projekt där vi undersöker incidenter på kärnkraftverk runt om i världen, händelser som hade kunnat orsaka olyckor men inte gjorde det. Händelserna analyseras utifrån flera olika perspektiv för att vi ska förstå vad som hände och hur det ska undvikas i framtiden.

Vad mer gör ÅF inom kärnkraft?

ÅF Kärnkraft är involverade i hela kärnkraftscykeln, från nybygge till rivning och avfallshantering.

I Sverige handlar det mest om att förlänga driften. Vi jobbar med ändringar i anläggningar, från genomförande till analyser och dokumentation. Vi arbetar också med nedläggning, avfallshantering och slutförvar. Internationellt är vi involverade i flera nybyggnationer, bland annat i Finland.

Kärnkraftstekniken har kontinuerligt utvecklats. Det finns nu helt nya designer med till exempel passiva lösningar för elförsörjning och vattentillgång som ska klara svåra händelser som jordbävningar och tsunamis. Nya kärnkraftverk byggs nu bland annat i Finland, Sydkorea, Kina och Förenade Arabemiraten.

Vad skulle vara ett framtida drömprojekt?

Jag hoppas få möjlighet att jobba med de nya kärnkraftverken i Finland. Det vore spännande att jobba med säkerhetsanalyser där.