This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Marie Högkvist & Camilla Carlander

Ledningen på ÅF har länge jobbat aktivt för att attrahera fler kvinnliga anställda. På kontoret i Karlstad jobbar Marie Högkvist och hennes chef Camilla Carlander inom affärsområdet IT. För Marie har jobbet på ÅF inneburit att hon lärt känna många nya sidor hos sig själv.

Marie, berätta lite om ditt jobb som IT-konsult.

– Jag har jobbat på ÅF i två och ett halvt år. Först med systemutveckling, sedan som projektledare och i dag jobbar jag som Business Intelligence-konsult. Det innebär att jag utvecklar systemstöd för att ta fram beslutsunderlag till chefer och ledningsgrupp. I den här rollen har jag stor nytta av mina tidigare erfarenheter inom yrket. Fördelen med ÅF är att verksamheten är stor, och jag har därför fått möjligheten att pröva på många olika roller.

Hur är det att vara kvinna i IT-branschen?

– Redan när jag pluggade så var kvinnor i minoritet och nu har jag vant mig vid den situationen. Sitter jag i ett möte med bara män kan det vara en fördel att vara kvinna eftersom jag sticker ut. Samtidigt måste jag hävda mig på ett annat sätt. Men jag upplever att när jag väl visat att jag kan så är det inga problem, säger Marie.

Hur märks det att ÅF prioriterar jämställdhet på företaget?

– I koncernchefens mål finns det uttalat hur stor andel kvinnor som ska finnas på vissa positioner och jag tror att med så konkreta mål så följer verklig förändring. Som konsult är det roligt att visa för våra kunder hur många kvinnor vi redan nu är här på ÅF och det kommer bara att bli bättre och bättre, säger Marie.

Camilla, du är Maries chef. Hur jobbar du med att uppnå ÅFs jämställdhetsmål?

– Jag är chef över en grupp på 16 personer varav fyra är kvinnor. Andelen kvinnor speglar hur det ser ut på utbildningarna men här har vi ändå lyckats rekrytera relativt många och det tror jag bidrar till ett gott arbetsklimat. En gång om året har ÅF en så kallad Ladies Month. Då uppmärksammar vi jämställdhetsfrågan extra mycket och vi anställer även bara kvinnliga jobbkandidater den månaden.

Vad är speciellt med kulturen på ÅF?

– Det är en kreativ miljö där man oftare får ett ja än ett nej från sina chefer. Att vara konsult är ju i grund och botten ett serviceyrke där du måste kunna lyssna på kunden och leverera ett mervärde. För mig har jobbet på ÅF inneburit att jag lärt känna många nya sidor hos mig själv, säger Marie.

Vad ska man tänka på om man vill göra karriär på ÅF?

– Ett skäl till att det har gått så bra för Marie är att hon har en vilja att ta tag i saker och engagera sig. Hon marknadsför ÅF genom sitt engagemang för studenter som läser IT och samtidigt är hon en väldigt professionell konsult som kunden värdesätter. Lägger du ner lite extra energi på ditt jobb så är vi på ÅF noga med att också uppmärksamma och belöna det. Som ledare är det häftigt att se den utvecklingsresa som medarbetare gör, säger Camilla.