This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Maria Håkansson

Maria Håkansson har arbetat med trafikplanering och trafikteknik i nio år. Hon rekryterades till ÅF 2011 som chef för den nya sektionen Trafikutredning i Stockholm. Sedan dess har sektionen vuxit snabbt och arbetar med allt fler och större projekt och två nya specialområden: geografisk IT och landskapsarkitektur.

Vilken typ av projekt arbetar ni med?

"Just nu arbetar vi bland annat med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana till Nacka och hantering av trafiken under byggtiden i Slussenområdet. Inom landskapsarkitektur arbetar vi med olika gestaltningsprogram och förstudier, samt med bygghandlingar, till exempel Hamnpåfarten i Norra Djurgårdsstaden. Vi hjälper också kunder att specificera krav och upphandla geografiskt IT-stöd för deras verksamheter. Våra kunder är i första hand landsting, statliga verk och kommuner."

Vad motiverar dig i ditt arbete?

"Jag brinner för att bygga och utveckla vår grupp. Att se människor utvecklas, ta sig an nya utmaningar och växa i sina yrkesroller är det bästa med mitt arbete. Jag har också ett stort intresse för samhällsbyggnad. Jag får en kick av att göra något bra för medborgarna."

Varför valde du ÅF?

"Jag såg chansen att skapa något från grunden. ÅF har en fantastisk nybyggaranda, inte minst inom samhällsbyggnad där vi har jobbat oss till några av branschens största projekt. En stor anledning till de senaste årens framgång är att vi vågar tänka utanför ramarna. Vi är inte nöjda med att göra saker och ting så som de alltid har gjorts. Vi vill göra det där lilla extra och leverera bästa möjliga resultat.”

Hur lyckas ni med det?

"Inte minst genom att ta vara på ÅFs enorma tekniska kompetens. Oavsett vilken teknisk utmaning en kund har så vågar jag alltid lova dem att jag har en kollega någonstans som kan lösa det."

Vad utmärker en bra konsult?

"Du ska förstå kunden och alla aspekter av uppdraget – helhetsbilden, kan man säga. Det är också viktigt att vara en positiv kraft som hjälper medarbetarna framåt. Bra konsulter skapar nya uppdrag och genererar därmed arbete för både sig själva och andra. Därför får bra lagspelare ofta framgångsrika karriärer hos oss."

Vad gör du helst när du inte arbetar?

"Jag älskar att resa och kom nyss hem från ett spännande besök på Balkan. Mina kollegor och jag brukar ta bilder på resmålens infrastruktur och trafik och sedan visa upp dem på våra möten. Det är en bra källa till inspiration.”