This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Malin Pålsson

Jag har arbetat på ÅF i två år och har en bakgrund inom kemiindustrin där jag huvudsakligen arbetade med miljö, kvalitet och Regulatory Affairs. När möjligheten dök upp att arbeta med Regulatory Affairs inom fordonsindustrin tvekade jag aldrig att anta utmaningen och bytte bransch.

Varför är du så intresserad av ditt arbetsområde?

Att arbeta med lagstiftning inom fordonsindustrin innebär att man har mycket kontakt med andra människor och arbetar tillsammans för att hitta bra lösningar som uppfyller såväl kundens krav som gällande lagstiftning.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det bästa med mitt arbete är att det finns möjligheter att arbeta med uppdrag inom olika områden och därmed får man också möjlighet att utveckla sig själv, såväl yrkesmässigt som privat. Att arbeta som konsult innebär att man får lära känna olika företagskulturer, verktyg och lösningar.

Vad gör du just nu?

Den senaste tiden har jag arbetat internt med att driva och implementera ett kvalitets- och miljöledningssystem. Sedan i juli är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket naturligtvis är en kul erfarenhet för mig och även en marknadsfördel för företaget. 

Vad är din erfarenhet av ÅF hittills?

Det är ett företag som bryr sig om sina anställda, där man lyssnar och försöker uppfylla de anställdas behov och önskemål inför uppdragen.                                            

Vad har du för tankar när det gäller Ladies' Month?

Det är ett bra och viktigt ställningstagande som ÅF gör för att visa att vi verkligen vill öka andelen kvinnor i företaget.