This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Keith Salt

Många av oss tar ett bekvämt hem för givet. Det är dock inte så överallt i världen. ÅF i Vietnam jobbar med projekt som hjälper människor i samhällen och städer med grundläggande behov som el och vatten. Keith Salt, Chief Representative för ÅF i Hanoi, är expert på vattenförsörjning och har lång erfarenhet av internationellt arbete.

Berätta om ÅF-kontoret i Hanoi?

Vi är sex fast anställda, men rekryterar såväl lokala som internationella experter till våra projekt. Under de senaste åren har vårt team samarbetat med olika finansiärer, myndigheter och internationella institutioner för att jobba med över 30 projekt inom energi, vatten och miljö. Ett av våra viktigaste projekt var Ho Chi Minhs miljösanitetsprojekt där vi försåg staden Ho Chi Minh med institutionell förstärkning som gick ut på att stödja ledningen och driften av projekt för att lindra skador vid översvämningar genom att bygga pumpstationer, utöka avloppsnät och förbättra dräneringskanaler."   

Hur är det att jobba i Vietnam?

"Utvecklingstakten är mycket snabbare här, jämfört med Europa. Vietnam påminner i mycket om en mindre version av Kina. Samtidigt som vietnameserna har kommit långt vad gäller företagande, så finns det fortfarande  mycket kvar av kommunistiska värderingar. Den kombinationen tillsammans med mångfalden av olika nationaliteter i våra projektgrupper innebär att det kan vara något av en utmaning att förutse vilka typer av frågor och problem som kan dyka upp under en arbetsdag.”

Trivs du på ÅF?

"Det gör jag! Det är ett mycket bra företag att jobba för. Alla, oberoende av arbetsuppgifter eller status i företagshierarkin, är vänliga och tillmötesgående. Arbetsmoralen är mycket hög och ambitionen är alltid att leverera ett resultat av högsta kvalitet."

Du har bott och jobbat utomlands i många år. Berätta om din karriär!

"Efter examen fick jag möjlighet att jobba med vattenförsörjning för en ideell organisation och placerades i Malawi i östra Afrika. Därefter återvände jag till Storbritannien och tillbringade 15 år på konstruktionsavdelningen och därefter med företagsplanering på ett företag som arbetade med vattenförsörjning. Under torkan och svältkatastrofen som drabbade Etiopien 1984-1985 arbetade jag som rådgivare åt OXFAM och senare åt WaterAid. 1990 åkte jag utomlands igen, denna gång på uppdrag för ett internationellt brittiskt konsultföretag. Där arbetade jag i flera olika länder, bland annat Swaziland, Thailand, Indien och Malaysia. När jag kom till ÅF för sju år sedan hade jag många års erfarenhet av att leda vattenprojekt i utvecklingsländer. Den erfarenheten har jag stor nytta av i mitt arbete idag.”