This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Johanna Jarl

För ÅF är medarbetarnas drivkraft och nyfikenhet oerhört viktigt – det är konsulterna som utgör kärnan i verksamheten. För att affären ska kunna växa behöver vi ständigt jobba med att utveckla och stärka våra medarbetare.

Johanna Jarl arbetar med Talent Management på ÅF. Förutom att locka talanger till ÅF arbetar denna funktion aktivt med att dessa ska utvecklas och stanna kvar. 

Hur ser ni på ledarskap?

– Bra ledare skapar långsiktigt hållbara resultat. För att göra det måste man förstå både affären och människorna. ÅFs ledarskapsfilosofi handlar om att man som chef ska vara duktig på att leverera långsiktigt värde genom att utveckla människor och bygga starka team. Bra ledarskap är grunden för starka kundrelationer och engagerade medarbetare. 


Hur arbetar ni med personalutveckling?

– Den största delen av våra medarbetares utveckling sker i det dagliga arbetet – i våra många spännande projekt och uppdrag, tillsammans med andra duktiga kollegor. Det som gör ÅF unikt är vår bredd och djup inom många olika teknikområden. Utöver den personliga och professionella utvecklingen som sker i det dagliga arbetet har vi egen akademi med utbildningar och vi erbjuder olika typer av karriärvägar.

Kan du ge några exempel?

– Vi har en mängd olika utbildningar inom ÅF Academy, vår egen utbildningsverksamhet, som är tillgängliga för alla våra medarbetare. Där har vi såväl generella utbildningar som specifika kurser i bland annat affärsmannaskap, ledarskap, projektledning och retorik. Vilka kurser och utbildningar man väljer att gå hänger samman med vilken karriärväg man väljer – om man till exempel vill bli specialist, chef eller projektledare.

Hur väljer man då vilken väg man vill gå?

– Tillsammans med sin chef har man en löpande dialog kring hur man vill utvecklas och på vilket sätt man ska nå sina mål. Som stöd för att utvecklas inom olika karriärvägar finns flera utbildningsprogram, till exempel ledarskapsrelaterad utbildning. Vi jobbar också med kompetensnätverk och mentorsprogram. 

Vilken är den största utmaningen med att vara en ledare i dag?

– I dag är arbetsmarknaden väldigt snabbrörlig, och det gäller inte minst unga människor. Yngre människor kräver ständigt nya utmaningar för att känna sig motiverade och trivas. Därför är vår roll också tudelad. Det handlar om att attrahera duktiga människor och minst lika mycket om att ge dem utrymme att växa och utvecklas. Det är på så sätt vi kan behålla dem här inom ÅF.