This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Görgen Karlsson

Jag heter Görgen Karlsson och jag har arbetat i bilindustrin under mer än 30 år. Under den tiden har jag arbetat i många projekt och växlat mellan projektarbete och utprovning. Större delen av arbetet har bestått av utprovning av fordon, system och komponenter i labbmiljö.

Hur kommer det sig att du är så intresserad av just ditt arbetsområde?

Jag har alltid varit mycket intresserad av bilar. Att arbeta med utprovning ger även praktiska erfarenheter och arbetsuppgifterna varierar över tid.

Vilket är det bästa projektet som du har arbetat i?

Ett av de bästa var när jag, som konsult, började arbeta med ett nytt uppdrag på en ny plats, med nya människor och nya komponenter. Jag lyckades lösa en stor, väldigt utmanande och tidskritisk utprovningsuppgift som gjorde att komponenten kunde gå in i serieproduktion i tid.

Vad är din motivation i ditt arbete?

Att arbeta med utprovning ger en variation i arbetet och arbetsuppgifterna varierar från vecka till vecka. Ibland får man resultat och ser effekter som man inte förväntar sig. En del av dessa resultat kan vara viktiga för att undvika framtida problem och andra kan användas för ytterligare förbättringar av produkterna.

Vad anser du utmärker en bra konsult?

En bra konsult ska kunna smälta in i sitt nya team, vara positiv och öppen för nya idéer. Tillsammans med teamet måste man försäkra sig om att man förstår vilka förväntningar som finns och använda tidigare arbete och kunskaper i sitt nuvarande arbete. Man måste även diskutera viktiga resultat och slutsatser med teamet under arbetsprocessen. 

 
Har du någon rolig historia från ett tidigare uppdrag som du kan berätta för oss?

När man arbetar med utprovning händer det ofta att det kommer besökare från olika företag för att titta på utprovningsmöjligheterna. Efter en lunchrast kom det en grupp för att titta på klimatkammarna. I en av kammarna hade mekanikern gjort klart installationen för prov på ett förarsätesprov. Eftersom provet inte hade börjat ännu gick det att öppna kammaren och titta på installationen. När kammaren öppnades hittade gruppen något som inte tillhörde själva provet, det var mekanikern som tog en lunchtupplur i ett av de bekväma sätena.