This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Charlotte Eriksson

ÅF storsatsar på innovativa och spännande IT-projekt. Många av dem är hemliga, men en titt bakom kulisserna avslöjar projekt som handlar om allt från självkörande bilar till appstyrda hem.

Charlotte Eriksson är marknads­områdeschef inom ÅFs IT-konsultverksamhet. Här arbetar hon tillsammans med cirka 1 200 konsulter inom IT och produktut­veckling – samt mängder av spän­nande kunder. Eftersom ÅF är ett konsultbolag har vi inga egna produkter. I stället hjälper vi kunder med att utveckla innovativa lösningar för framtidens utmaningar.

Kan du ge några exempel på projekt ni arbetar med?

– Det är svårt att vara konkret med detaljerna då innovativa projekt ofta är hemliga. Men det är riktigt spännande projekt – bland annat självkörande bilar, klimatsmarta energilösningar och appstyrda bo­städer. Utan att avslöja för mycket så vågar jag påstå att vi kommer att ha ett finger med i spelet i stora de­lar av framtidens uppkopplade och digitala samhälle.

Vilka är ingredienserna som gör ett projekt innovativt?

– Det handlar så klart om projektet och kunden. Vi har alltid ett tätt samarbete med våra kunder och lägger gemensamt upp en tydlig väg framåt. Men minst lika viktigt är våra konsulter, och deras samlade erfarenhet och initiativförmåga.

Varför är ÅF en innovativ arbets­plats?

– Med ÅFs över 100 år som företag och 7 500 kollegor finns det en re­jäl kunskapskälla att ösa ur. Vi jobbar ständigt med att dela all den här kunskapen inom ÅF – så att varje individ kan utvecklas och innovera.

Hur gör ni det?

– Mycket innovation och utveck­ling sker så klart inom våra projekt – i mötet mellan ÅF och våra kun­der. Sedan har vi mängder av ut­bildningar och kompetensgrupper för oss som arbetar på ÅF, och en hel del fantastiska projekt som dras igång av våra eldsjälar på företaget. De kan handla om precis vad som helst – att bygga en robot att tävla med i Robot-OS eller att utveckla en app för att hitta kolle­gor i närheten.

Vad är det bästa med att arbeta på ÅF?

– Det finns många bra saker med jobbet, men det coolaste med ÅF är ändå bredden. En kollega jäm­förde ÅF med en bergskedja: Vi har topparna – spetsområdena där vi är bäst – men också bredden som en hel bergskedja. Vi skapar framtidens infrastruktur, byggna­der, energilösningar, tillverk­ningssystem, fordon och mobilsystem – och all IT som får dem att kommunicera med varandra.