This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Catarina Öberg

Jag började arbeta på ÅF i juni 2015 och under tre år innan dess arbetade jag som Lead Engineer för tie-in-utrustning för undervattensprojekt inom olje- och gasindustrin. Jag har femton års erfarenhet inom produktutveckling i fordonsindustrin och jag fick nu en möjlighet att återgå till ett intressant uppdrag inom fordonsbranschen.

Varför är du så intresserad av ditt specifika arbetsområde?

Bilindustrin är spännande och förändras snabbt. Att vara involverad i att föra tekniken framåt är både utmanande och givande. Det är en härlig känsla när man ser att målen har uppfyllts och att man har bidragit till projektets slutförande och en ny bil har introducerats på marknaden.

Hur har din karriär inom ÅF utvecklats?

Detta är mitt första uppdrag som jag påbörjade i juni 2015. Eftersom ÅF är en stor organisation ser jag stora möjligheter till karriärbyte eller att byta arbetsområde, om jag skulle vilja göra det i framtiden.

Vad är bäst med att arbeta som konsult?

Jag tycker om att jag kan planera mitt eget arbete och fokusera helt och hållet på de uppgifter jag arbetar med.

Hur upplever du att det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch?

Jag har alltid arbetat i en mansdominerad miljö så jag funderar inte så mycket över det. Jag skulle dock säga att det är positivt; kommunikationen är som regel öppen och rättfram, vilket jag gillar.

Vad tycker du om Ladies' Month?

Jag tycker det är ett bra initiativ och jag hoppas att det kommer att locka många kvinnor till denna spännande bransch. Alla arbetsplatser gynnas av större mångfald i arbetslagen, eftersom alla har olika perspektiv och erfarenheter.