This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Annika Aleryd

Jag heter Annika Aleryd och jag har arbetat inom fordonsindustrin i 17 år. Under den tiden har jag arbetat inom olika områden såsom krocksäkerhet, simulering och projektledning. För närvarande är jag chef för avdelningen CAE och Krocksäkerhet inom ÅF.

Varför valde du fordonsindustrin?

Det var inget jag planerade under mina studier. Jag läste till väg- och vatteningenjör, men det fanns inte så många jobb inom mitt område när jag tog examen. I stället lockades jag av möjligheten att arbeta med krocksäkerhet, vilket i praktiken innebär att hjälpa till att rädda liv.

Vad är ditt bästa råd till studenter och nyutexaminerade som vill arbeta på ÅF?

Besök oss på arbetsmarknadsdagarna på universiteten! Det är alltid bra att kunna koppla ett ansikte till ett namn när någon söker arbete. Man kan också ansöka om examensarbete på ÅF. Att göra sitt examensarbete på ÅF är ett utmärkt sätt för studenten och företaget att lära känna varandra.

Vad motiverar dig i ditt arbete?

Min motivation är att hjälpa mitt team och organisationen att arbeta effektivt. Jag tycker om att se när människor utvecklar sina färdigheter och växer som individer. Jag får också lära mig nya saker praktiskt taget varje dag vilket är väldigt motiverande!

Vad är bäst med att arbeta som konsult?

Det bästa är kombinationen av att ha ett tryggt arbete samtidigt som man får möjlighet att arbeta med olika uppgifter och företag. Du får en god inblick i både lokal och global fordonsindustri.

Vad tycker du om Ladies’ Month?

Jag tycker det är ett bra sätt att skapa synlighet bland kvinnliga ingenjörer. Förhoppningsvis kan det också locka yngre kvinnor att utbilda sig till ingenjörer.

Om du har arbetat med globala kunder och internationella projekt under din tid hos ÅF, vilka var i så fall de största utmaningarna som du ställdes inför och vad lärde du dig av det?

Det finns tre stora utmaningar: språk, IT-anslutningar och kultur. För att lyckas i en global miljö är det viktigt att förstå varandra bättre, vilket kan åstadkommas genom att bygga upp personliga relationer inom teamet. Det bästa sättet att göra detta är att arbeta hos kunden under en tid och genom att kunden besöker oss.