This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Ledigt jobb

Gruppchef till Väg och Mark i Malmö

Om jobbet

ÅF Pöyry har idag drygt 17 000 konsulter, såväl erfarna som mer juniora, som brinner för att skapa hållbara samhällen. Uppdragen, som varierar i storlek och omfattning, innebär allt ifrån förstudier, utredningar, projektering och underhåll till omfattande och komplexa totallösningar. Vi har ett nära och givande samarbete med andra delar inom ÅF, vilket genererar kraftfulla och spännande åtaganden.

I sektionen Väg och Mark arbetar bl. a. uppdragsledare, väg och markprojektörer, VA projektörer, modellerare och markförhandlare. I projekten arbetar vi i designgrupper ofta bestående av, landskapsarkitekter, VA projektörer samt väg- och markprojektörer som arbetar med ett gemensamt hållbart och innovativt samhälle. Gruppen består av 25 medarbetare och vi söker nu ytterligare kollegor, VA projektörer, Vägprojektörer och en Gruppchef VA.

Väg och Mark arbetar med små och stora uppdrag som exempelvis, dagvattenutredningar, skyfallsberäkningar, modelleringar, vägavvattning, gaturum, parker och exploateringsområden.

Anette är uppdragsledare och arbetar i järnvägsutbyggnadsprojektet mellan Lund och Arlöv. ”Beställaren Trafikverket har NCC som leverantör och ÅF, som är en av flera teknikkonsulter, ansvarar för att detaljprojektera järnvägsmarken, vägar, VA och stationer. Det är en spännande och dynamisk process där samarbetet sker över företagsgränserna. Vi förstår helheten, vad slutkunden värdesätter och får direkt återkoppling gällande byggbarheten.”

Vi söker nu en erfaren Gruppchef VA

I rollen som gruppchef för VA i kommer du tillsammans med sektionschef ansvara för att utveckla och driva gruppens verksamhet framåt och du får många möjligheter att utvecklas som ledare. Du har personal-, beläggningsansvar och utveckling av gruppen och rekrytering sker tillsammans med övriga gruppchefer och sektionschefen. Du har inte resultatansvar. Din chefsroll kombinerar du med att även driva egna projekt som konsult. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga sektioner inom ÅF. En stor del av rollen innebär att tillsammans med sektionschefen bearbeta marknaden, arbeta med säljaktiviteter tillsammans med kollegor och vara en "dörröppnare". Din uppgift blir att utöva ett modernt och coachande ledarskap, som bygger team och tydliggör det gemensamma målet för verksamheten.

I och med sammanslagningen av ÅF och finska Pöyry, blir vi 17 000 kompetenta och professionella medarbetare globalt. Vi arbetar i en ständig omorganisation och förändring på detta företag. Nu händer det spännande saker på ÅF och den chef vi anställer behöver förhålla sig till det genom att vara modig, hängiven sitt arbete och en lagspelare. Så länge vi är medvetna om roller och ansvar, arbetar transparent och framåtsyftande fungerar det bra.

Tomas Norrman är sektionschef för gruppen

Tomas har arbetat på ÅF i snart 5 år. När han anställdes hade han en känsla av att ÅF står för ett starkt driv, ”en spiral uppåt”. Idag säger han att ÅF verkligen har levererat! Han vill att fler ska hänga på den fortsatta resan i spiralen uppåt, så när vi ska annonsera efter dessa kollegor, ber vi Tomas beskriva teamet och arbetet.

”Förutom alla spännande uppdrag som vi arbetar med så har vi så kul tillsammans! Gänget är en sammansvetsad grupp och på fikarasterna snackar vi om allt som inte rör jobb, därmed känner vi varann väl i gruppen och gör därför ett superbra jobb ihop. Även om vi har en flexibilitet i arbetet och kan arbeta på olika platser är det alltid någon på kontoret, det blir inte ensamt för den som kommer in som ny.

”Tomas fortsätter: ”Vi har utmaningar, som alla andra i branschen, och det är svårt att hitta duktigt folk till uppdragen vi får in. Vi växer och rekryterar mycket, men vill också hitta en balans mellan antalet uppdrag och konsulter för arbetsmiljöns skull. Inte lätt när vi gillar affärer! Vi försöker därför dubblera våra roller som ett led i att minska sårbarheten. Det är naturligt att ha en viss personalomsättning och vi skapar en balans i relation till de långa projekten.”

Den som läser den här annonsen undrar säkert om hur utvecklingsmöjligheterna för tjänsten ser ut.

”Vi har ett mentorprogram för dem som vill utvecklas i sin roll från Projektör till t ex Teknikansvarig. När Projektören är redo för nästa karriärsteg, paras hen ihop med en erfaren Teknikansvarig och så arbetar de ihop. På så sätt ges en mjukstart och en ”buddy” att ställa frågor till efter hand. Fråga oss gärna om det programmet!”

Vi kan också anta att den sökande är nyfiken på hur ledarskapet är. Hur är du som chef då?

”Jag är ganska öppen och stöttande. Men fråga Jessika som arbetar här. ”Jessika, tycker du att Tomas är en bra chef? ”Ja jag tycker han är en duktig chef som jag har stort förtroende för.”Beskriv din chef i en mening. Varför är han bra tycker du? ”Han är lyhörd, tydlig och insatt i projekten och jag vet att han alltid finns där om jag stöter på problem men i övrigt har jag stort ansvar att driva projekten själv.”

Tomas, hur kan sökande bli säkrare på att de vill ha jobbet och tillhöra gruppen?

”I den här rekryteringen erbjuds du som slutkandidat att ta en lunch med en eller ett par av eventuellt framtida kollegor för få att veta mer.”

Vem är du?

På ÅF Pöyry lever vi efter våra värdeord: "Brave – Devoted – Team Player" vilket även säger mycket om den vi söker! Det du inte kan, lär vi dig men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska ha lätt att samarbeta med andra, vara engagerad och affärsmässig. Vi vill också att du trivs med att ta ansvar och att du vill vara en naturlig del i ditt teams utveckling, både på individ- och gruppnivå. Kraven är många men möjligheterna är fler!

Du är erfaren och redo att driva och utveckla verksamheten och människorna i den. Vi söker dig som vill utveckla sektionen genom teamet, med målet att göra goda affärer och få fler nöjda kunder. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att våra värdeord ”Brave – Devoted – Team players” matchar med dina egna. För oss innebär det att vara modig nog att prova nya vägar tillsammans med medarbetarna och ge redskapen för att göra det möjligt. Du är hängiven ditt ansvar och är en naturlig ledare som värnar om ditt teams utveckling, både på individ och gruppnivå.

Vi ser gärna att du har 5 – 10 års erfarenhet inom VA. Du får gärna ha en bakgrund som uppdragsledare eller projektledare. Du kan ha arbetat på entreprenadföretag konsultföretag eller inom en kommun. Du har någon form av ingenjörsutbildning och behärskar svenska i tal och skrift.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig en modern arbetsplats med en tydlig plan för din kunskapsutveckling och framtida karriärmöjligheter. Som en del i ett stort konsultföretag har vi möjlighet att arbeta smart med moderna hjälpmedel och med spetskunskap inom alla installationstekniska områden - vad projektet än kräver kan vi inom ÅF Pöyry hjälpas åt och lösa det!

Hos oss är du med och utvecklar framtidens städer och byggnader... så för rätt person är detta en möjlighet att få en innehållsrik vardag med många intressanta utmaningar.

Om företaget

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för nästa generation.

Making Future.

Kontaktuppgifter för frågor

Tomas Norrman

+46 105055082

tomas.norrman@afconsult.com

Ansök här