This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Advisory Board

ÅF vill bidra till ett mer jämställt näringsliv och framförallt till en teknikbransch dit fler unga kvinnor söker sig. Som ett steg i detta, har ÅFs VD och Koncernchef skapat ett Advisory Board med fyra kvinnliga ingenjörsstudenter.

Dessa unga kvinnor kommer att träffa Jonas Gustavsson tre till fyra gånger per år för att diskutera sin syn på ledarskap, karriär, förväntningar på sin arbetsgivare och jämställdhet. Målet för ÅF är att öka kunskaperna om den generation som är på väg ut på arbetsmarknaden och vad de värdesätter hos sin arbetsgivare för att på så vis fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och ett gott exempel i branschen att följa.

Presentation av ÅFs Advisory Board

ÅFs jämställdhetsprocess heter EVEN ODDS – reaching full potential. Jonas Gustavssons Advisory Board är en aktivitet inom ramen för arbetet av EVEN ODDS.