This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef         +46 70 657 20 26

Den av ÅF ABs årsstämma 2014 beslutade och genomförda uppdelningen av aktier (split 2:1) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget i juni 2014 ökat enligt följande.

Före uppdelningen uppgick antalet aktier till 39 102 485 och antalet röster till 53 582 369. Härigenom har i juni 2014 antalet aktier och röster fördubblats för att uppgå, såvitt avser antalet aktier till 78 204 970 och antalet röster till 107 164 738. 

Informationsavdelningen

ÅF AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2015 klockan 12:00.