This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB Delårsrapport januari - september 2014

För mer information:

Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Tredje kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 873 (1 770) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 120 (130) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 6,4 (7,4) procent
 • Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 134 (130) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 7,2 (7,4) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 79 (92) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,03 (1,15) kronor

Januari - September 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 429 (6 046) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 528 (449) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 8,2 (7,4) procent
 • Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 542 (504) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,4 (8,3) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 382 (319) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 4,95 (4,02) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat, exklusive engångseffekter från försäljningen av det ryska dotterbolaget Lonas i juli månad, uppgick till 134 (130 MSEK). Det är det högsta resultat ÅF redovisat hittills under ett tredje kvartal - detsamma gäller för årets första nio månader. Den justerade rörelsemarginalen var 7,2 (7,4) procent för tredje kvartalet. 

Högst lönsamhet levererade division Industry och division Infrastructure med rörelsemarginaler om 9,5 (9,3) procent respektive 8,0 (9,4) procent. Det är tillfredsställande att dessa divisioner, med över hälften av ÅFs samlade personalstyrka, fortsätter att vinna nya marknadsandelar och växa med cirka 15 procent inom sina respektive områden. Division International redovisade en rörelsemarginal om 5,9 (7,7) procent, vilket innebär en förbättring jämfört med både första och andra kvartalet i år. Division Technology verkade på en fortsatt varierad marknad för avancerad produktutveckling och IT och rörelsemarginalen var 5,0 (5,7) procent.

ÅFs organiska tillväxt uppgick till 6,3 procent i tredje kvartalet. ÅF har i dag över 7 000 högt kvalificerade medarbetare med ett starkare och mer komplett ingenjörserbjudande än någonsin tidigare. Till detta kan ÅF erbjuda kunderna cirka 20 000 ingenjörer i ett eget och unikt partnernätverk. Glädjande är även att vår starka ställning som arbetsgivare upprätthålls. Den 8 oktober utsågs ÅF, för andra året i rad, till att vara Sveriges näst mest populära arbetsgivare i "Karriärbarometern 2014/2015", enligt Universum. Totalt deltog 3 700 yngre, yrkesverksamma ingenjörer i studien. ÅF är även utsedd till en topp-20 arbetsgivare i Europa, enligt Universum. Det är en framgångsfaktor att varumärket och bolaget ÅF anses vara en attraktiv arbetsgivare för ingenjörer både i Sverige och internationellt.

Utsikterna för ÅF-koncernen för avslutningen på 2014 är försiktigt positiva. Marknaden för infrastruktur är fortsatt stark i både Sverige och i övriga Skandinavien. Aktiviteten inom industrin är fortsatt på en tillfredsställande nivå, även om osäkerheten ökat något efter sommaren. Energimarknaden fortsätter att präglas av en låg investeringsnivå i Europa, medan möjligheterna är fortsatt goda på marknaderna i Asien och Sydamerika.

ÅFs viktigaste mål är att vara mest lönsamt, av de närmast jämförbara bolagen i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt - såväl organiskt som via bolagsförvärv. I början av året introducerades nya långsiktiga mål som bland annat innebär att ÅF skall omsätta minst 2 miljarder euro år 2020.

Huvudkontor:

ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 21 oktober kl 10.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk