This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner prestigeprojekt i Göteborg

För mer information:  
Mats Påhlsson, Divisionschef +46 70 534 64 00
Viktor Svensson, Sälj- och Marknadschef  +46 70 657 20 26

ÅF har i en offentlig upphandling av Trafikverket utnämnts till ansvarigt tekniskt konsultföretag för projekt Västlänken i Göteborg.

Det totala ordervärdet uppgår till i storleksordningen 200 MSEK, varav det schweiziska bolaget Basler Hofmann kommer att utföra en mindre del.

I ÅFs uppdrag ingår detaljprojektering och framtagning av förfrågningsunderlag för hela projekt Västlänken.

ÅF har tidigare varit ansvarigt för framtagning av järnvägsplaner och systemhandlingar för delprojektet Korsvägen av projekt Västlänken.

Trafikverkets beslut äger laga kraft per 2014-10-30.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag cirka 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.