This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF tecknar avtal i Finland inom "waste-to-energy"

För ytterligare information:

Jari Leskinen, Managing Director ÅF Finland +358 40 348 5364
Viktor Svensson, Executive Vice President IR      +46 70 657 2026

ÅF har tecknat ett Owner's Engineer-kontrakt med Riikinvoima Oy om en ny kraftvärmeanläggning i Varkausområdet, 300 km nordost om Helsingfors i Finland. Avtalet är värt cirka 1 miljon euro.

Uppdraget innefattar övervakning av leverans av energitjänster (EPC), projektledning som representant för kunden, kontroll av dokumentation kring energitjänster (EPC), kvalitetssäkring, allmän tillsyn av anläggningen, samt tillsyn av beställnings- och provningsåtgärder. ÅF ska även tillhandahålla kompletterande tillsynstjänster vid anläggningen.

Riikinvoima bygger en ny waste-to-energy kraftvärmeanläggning baserad på tekniken med cirkulerande fluidiserad bädd (CFB). 145 000 ton kommunalt avfall skall utnyttjas som bränsle varje år. Produktionen beräknas uppgå till ca 90 GWh elkraft och 180 GWh värme. Projektet inleds omedelbart och anläggningen beräknas vara i kommersiell drift i slutet av 2016.

- Det här är ett intressant och unikt projekt i Finland, säger ÅF Finland MD Jari Leskinen.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har drygt 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.