This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB: Finansiell rapportering och årsstämma 2015

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef

 +46 70 657 20 26

ÅF kommer att publicera finansiella rapporter vid följande tillfällen under 2015.

Bokslutskommuniké för 2014 års verksamhet 10 februari
Delårsrapport januari-mars 2015 29 april
Rapport från årsstämman 29 april
Delårsrapport januari-juni 2015 13 juli
Delårsrapport januari-september 2015 23 oktober

Årsstämman äger rum den 29 april på ÅFs huvudkontor.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 7 250 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.