This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner nytt uppdrag i Förbifart Stockholm

För mer information:
  
  
Viktor Svensson, Informationschef         +46 70 657 20 26
Mats Påhlsson, Divisionschef +46 70 534 64 00

ÅF har i en offentlig upphandling vunnit uppdraget att leda byggledningsorganisationen för bergtunnlarna i Förbifartens norra delar Johannelund, Lunda och Akalla.

Uppdragsvärdet beräknas till 63 MSEK.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Väl färdigt, om cirka tio år, kommer förbifarten att binda samman Stockholms norra och södra länsdelar och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Motorvägsprojektet är en ca 21 km väg och av dessa är ca 18 km förlagd i bergtunnel.

Arbetet med Förbifart Stockholm går nu in i en ny fas och själva byggandet har inletts. ÅF har fått fortsatt förtroende från Trafikverket och kommer att bistå med bland annat projektledning, byggledning samt kostnads- och tidsstyrning i arbetet med bergtunnlarna i Förbifartens norra delar under hela byggperioden. ÅF jobbar sedan 2010 med att projektera trafikplatserna Akalla och Häggvik samt bergtunnlarna tillsammans med det globala teknikkonsultföretaget URS. Unikt för projektet är att hela uppdraget projekteras i tredimensionella BIM-modeller. Totalt har mer än 500 konsulter från sju länder hittills arbetat i projektet.

- Att vi kan vara med hela vägen från de första ritningarna till invigningen visar på vår bredd och spetskompetens. ÅF har en växande verksamhet inom projektledning, som kombinerat med avancerat ingenjörskunnande och lång erfarenhet av industriella processer kan implementeras även i infrastrukturprojekt, säger Mats Påhlsson divisionschef ÅF Infrastructure.

Trafikverkets beslut vinner laga kraft 29 augusti 2014.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag cirka 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.