This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF avyttrar Lonas Technologia

För mer information:
Jonas Wiström, VD & Koncernchef +46 70 608 12 20 
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

ÅF har träffat en överenskommelse om att avyttra bolagets 75-procentiga aktiepost i det ryska dotterbolaget Lonas Technologia (Lonas), vilket bedöms komma att påverka ÅFs lönsamhet positivt under det andra halvåret.

ÅF avyttrar aktierna i Lonas till ett värde av 30 MSEK. Köpare är en av minoritetsägarna i Lonas, det ryska bolaget AlmazInvest. Överlåtelsen av aktieposten kommer att fullbordas i juli månad 2014. Försäljningen kommer att ge en reavinst om cirka 20 MSEK. Transaktionen innebär även att negativa omräkningsdifferenser om cirka 35 MSEK, som tidigare har redovisats i omräkningsreserven inom eget kapital, kommer belasta resultaträkningen i det tredje kvartalet.

Beslutet om avyttring av Lonas är baserat på verksamhetens lönsamhetsproblem och otillräckliga synergier med övriga ÅF.

Ackumulerat (jan-jun) i år var Lonas omsättning 60 MSEK och resultatet var negativt.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag cirka 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.