This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner Ostlänken etapp 1 av Trafikverket

För mer information:

Mats Påhlsson, Divisionschef +46 70 534 64 00
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

ÅF har, tillsammans med Tyréns, i en offentlig upphandling utsetts till ansvarigt tekniskt konsultföretag för Ostlänken etapp 1 åt Trafikverket.

Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 MSEK.

Ostlänken är ett samhällsbyggnadsprojekt som bygger på väsentligen förbättrade kommunikationer på en dubbelspårig höghastighetsjärnväg från Linköping till Järna och Storstockholm via Norrköping, Nyköping/Skavsta och Trosa/Vagnhärad.

ÅFs uppdrag är att i första hand, med utgångspunkt i utförd förstudie och järnvägsutredning, genomföra projektering av järnvägsplaner och systemhandlingar samt bistå Trafikverket vid tillståndsärenden för delar av Ostlänken genom Södertälje och Trosa Kommun. Projektet är det första i sitt slag vad gäller svenska höghastighetståg. ÅF och Tyréns vann upphandlingen tack vare unik kompetens och bredd inom samhällsbyggnad. 

Trafikverkets beslut äger laga kraft per 2014-06-22.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 7 250 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.