This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Uppdelning av ÅF-aktier (split 2:1)

För mer information:
Viktor Svensson, EVP Informationschef                         +46 70 657 20 26


I enlighet med beslut fattat av Årsstämman 2014 kommer ÅF AB att genomföra en uppdelning av aktier varigenom varje befintlig ÅF-aktie delas upp i två nya aktier. Avstämningsdag är den 17 juni 2014. Det nya innehavet beräknas kunna ses på aktieägarens VP-konto eller depå den 18 juni 2014.

De nya ISIN-koderna för handel med ÅF-aktier kommer att vara SE0005999828 för aktier av serie A och SE0005999836 för aktier av serie B. Sista dag för handel med aktier med den gamla ISIN-koden är 12 juni 2014. Första dag för handel med aktier med den nya ISIN-koden är 13 juni 2014.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 7 250 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.