This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF tecknar avtal beträffande ny vård- och behandlingsbyggnad vid Akademiska Sjukhuset

För mer information:
Björn Qvist, Affärsområdeschef+46 10 505 10 79
Viktor Svensson, Informationschef+46 70 657 20 26

ÅF har erhållit ett betydande avtal från Landstingsservice i Uppsala Län för projektering av en ny vård och behandlingsbyggnad. Ordervärdet uppgår till cirka 56 MSEK.

Vårdbyggnaden är en del av Projektet Framtidens Akademiska. ÅFs åtagande omfattar projektering av El-Tele, Transport, VVS, Styr-och övervakning samt Ljud och vibrationer.

- Vi är mycket stolta över förtroendet. Detta är ett ytterligare bevis på ÅFs breda och djupa kompetens inom smarta och energieffektiva sjukvårdsbyggnader, säger Björn Qvist, affärsområdeschef Buildings.

Projektet Framtidens Akademiska är det största och mest genomgripande ny- och ombyggnadsprojektet som någonsin har genomförts på Akademiska sjukhuset. Fram till år 2020 ska Landstingsservice bygga 58 000 kvadratmeter och därtill bygga om och uppgradera ytterligare 100 000 kvadratmeter.

Den nya vård- och behandlingsbyggnaden ska vara energisnål och hållbar där tillförd energi ska minimeras genom energieffektiv teknik och intelligenta byggnadstekniska lösningar. Nybyggnaden kommer att klassificeras enligt Miljöbyggnad Guld.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har i dag över 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.