This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅFs Vision 2020

För mer information:

Jonas Wiström, VD & Koncernchef     070 608 12 20
Stefan Johansson, CFO 070 224 24 01
Viktor Svensson, Informationschef 070 657 20 26

I samband med ÅFs kapitalmarknadsdag i Stockholm i dag kommer finansiella mål för år 2020 att presenteras enligt följande:

  • ÅF skall vara mest lönsamt av de närmast jämförbara bolagen i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel
  • ÅF skall omsätta 2 miljarder Euro år 2020
  • Nettoskulden i relation till EBITDA (Nettoskuld/EBITDA) skall uppgå till mellan 1,5 - 2,0 över en konjunkturcykel

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag över 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.