This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier i enlighet med beslut fattat av årsstämman 2013 för att motverka möjliga utspädningseffekter av 2013 års personalkonvertibel-program, verkställdes den 14 januari 2014.

Före minskningen av aktiekapitalet uppgick antalet aktier till 39 486 135 och antalet röster till 53 966 019. Genom minskningen har antalet aktier och röster minskat med 383 650. Efter minskningen uppgår antalet aktier till 39 102 485 och antalet röster till 53 582 369.  

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.