This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF förvärvar ES-Konsult

För mer information:
Per Magnusson, Divisionschef +46 70 676 64 26 
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i ES-KONSULT Energi och Säkerhet AB med 70 MSEK i omsättning och förstärker erbjudandet mot kunder inom kärnkraftsindustrin i Sverige och internationellt.

ES-KONSULT Energi och Säkerhet AB erbjuder experttjänster till Svenska och internationella kärnkraftskunder inom områden som säkerhetsanalys, säkerhetsredovisning, Human Factors, Utbildning och Projektledning. Vattenfall, OKG samt SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB), SSM (Strålskyddsmyndigheten) och KSU (Kärnsäkerhet och Utbildning) är exempel på kunder till ES. 56 medarbetare och experter är verksamma inom ES och bolaget har kontor i Stockholm och Göteborg. Under 2013 omsatte ES cirka 70 MSEK med god lönsamhet.

ÅF har innan förvärvet över 500 konsulter och experter verksamma hos kärnkraftskunder i Sverige och internationellt. ÅF och ES har samarbetat framgångsrikt genom åren, bland annat på Ringhals, inom ÅF Nuclear Academy samt inom projekt för ny kärnkraft i Brasilien.

"Experterna, verksamma som konsulter inom ES, har en unik kompetens inom bland annat kärnteknisk säkerhet, lång erfarenhet från kärnkraftsindustrin och är mycket uppskattade hos kunderna" säger Per Magnusson, chef för ÅFs division Industry. "I och med samgåendet med ES breddar vi vårt erbjudande och förstärker ytterligare vår expertkompetens till exempel inom decommissioning".

Grundköpeskillingen uppgår till 27 MSEK. Utöver grundköpeskillingen utgår en tilläggsköpeskilling beroende av framtida lönsamhetsutveckling i verksamheten.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag över 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.