This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB: Förtydligande 2013-11-12

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef+46 70 657 20 26

Med anledning av en tidningsartikel angående ÅFs Infrastrukturdivision i dagens nummer av Dagens Industri önskar ÅF, för undvikande av missförstånd, göra nedanstående förtydligande:

I slutet av tidningsartikeln förekommer ett citat av divisionschef Mats Påhlsson där han uppger att divisionen skall växa 60 procent för att uppnå en omsättning på 3,8 miljarder kronor 2015.

Denna siffra är enbart ett uttryck för en divisionsintern målsättning och skall inte i något sammanhang tolkas som en prognos från divisionen eller ÅF-koncernen. 

ÅF har som policy, sedan över tio år, att inte utställa prognoser.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag över 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.